Havaktingit

You are here

Fluukkut Kapurhirvighakkut Uplughait

Aktuupa 21, 2013

Inungnun Tuhaqtitauyughaq

Fluukkut Kapurhirvighakkut Uplughait

Aullaqtirluni: Aktuupa 21, 2013

Taimaarluni: Aktuupa 26, 2013

Iqaluit, NU 30 sec
 

Aanniaqtaililuti fluurnarhikpat!

Fluukkut kapurhirvighat tatja hailihimaliqtut uvani Iqaluit Inungnun Munarhiliaqviani Hivulliunmit Tallimiunmun uumanga 8:30 - 11:30 uplaami uvanilu 1- 4:30 upluummaat.

Unnuummat havangnaiinirmilu munarhiliarvighat hailihimayut uvani:

  • Aippiunmi, Aktuupa 22 & 29, 5-7:30 unnulihaaliqqat.
  • Hitammiun, Aktuupa 24, 5-7:30 unnulihaaliqqat.
  • Saaluti, Aktuupa 26,11 uplaami.-3 upluummaat.

Iqaluit Inungnun Munarhiliaqvik ittuq uvani Building 1091, haniani tingmihiarviup. Atiliuriaqangittutit piyaarni akiittumik fluukkut kapurhirutingnik.

###

Uqaqatigivighaq:

Ron Wassink

Tuhaumapkainikkut Ayuittuq

Munarhiliqiyikkut

(867) 975-5710

rwassink@gov.nu.ca