Havaktingit

You are here

Havagvingmi Inuuhittiarutikhamun: Munarinirmun Havaktakharijangnun – MS Teams

Munarinirmun Havaktakharijangnun ilihaqpagait ilaujut qanuq ajurnaivjarlugit inmik havaktakhatik ihuaqhilugit havaklugillu pilluagakhat munarilutiklu aallanik pidjutauvaktunun inmik pijakharijamingnun pittaaqtamingnullu havaktakhat iniqtirijaanginni.

Iniqtirutaani ilihaidjutimun ilaujut naunaiqtaarniaqtait:

  • Kaniqhilirlugu aallatqiirutaanun akunngani nakuujumik havaktakhanun munarinirmun
  • Qanuriliurutikhaliurlutik ihuaqtumik ihuaqhaijaami havaktakharilluaqtamingnun
  • Piliurultik tikittumajamingnun iniqtirijaami havaktakhamingnun pittaaqtamingnik
  • Piliurlutik naunaitkutikhamik taimaa Hivituniit Havaktakhanik Naunaiqhidjutikhaq naunaiqhijaami ihuangittunut nakuungittunullu ublumi havaktakharijangnik
  • Ihuaqhilugu inuup havaktaaktainun
  • Kangiqhilugit inuup inmi angajuqqaamingnit pidjutiqarijait ikajuutaujut ihuirutillu ilvit nakuujumik ihuaqtumiklu aturnikkut hivitunikhaanun havaktakharijangnun

Tamaita GN-kuni havaktingit atiliunginariaqaqtut uminga ilihaqtakhamik (ikittut iliharvikhat inikhait hailijut), kihimik angiqtauhimajut ilaujukhat iniqhijut ilihaqtkhamik naunaijautigiplugu Qitirmiutikkut Ubluqhiutaatigun (CST) 9:30mit – 4:30 mut.  

 

Aularutaata Ublua: 
Tuesday, Maassi 8, 2022
Inirutaata Ublua: 
Tuesday, Maassi 8, 2022
Najugaa: 
MS Teams
Nunallaaq: 
Across Nunavut
Aviktuqhimayuq: 
Kivalliq
Atiliurniqmut umikvikhaa:: 
Monday, Maassi 7, 2022
Qaritauyakkut Uqaqatigiumagukni: 

Uuktuutit Titirqat

Inikhimayut uuktuutikhat qaritauyakkut piyukhauyut, tairuaguminaqtumik atiit titiraqlugu sainiutigilugulu havaktip havaktiplu atan’nguyaa. Tamaita atiliukhimayut hivulliutihimayut anggiktauhungnguyut kihimi inikhaiqqat kihiani.