You are here

Havagutikhait Pilaaktut

Ilihaktiinut havagutikkhait pilaaktut Nunavumi, tugaalugit hamani kagitauyakut tugaavianut​ Ilihaktituiyit Kanatami makpigaat Nunavumi.  

 

     Qikiqtani Ilihaktituiyit​

     Kivalliq Ilihaktituiyit

     Kitikmeot Ilihaktituiyit​

     Weveetitut: Commission scolaire francophone du Nunavut

     Nunavut (Apply To Education)