You are here

Ikajuutiqhaq Nunavut Sikuuqviinnut 2022-23 mi

Ayuirhanik Atauttimiifaalirnikkut

Ilinniaqtuliriijitkut ublumimut ihuaqhaqtat Ayuirhanik Atauttimiifaalirnikkut: Ikajuutiqhat Nunavut Sikuuqviinnut 2022-23 sikuuqviup ukiugani. Una titiqqaq piviqhaqaqtuq naunaijautiqhanik sikuuqvingmi hivuliqtiinnut havaqataitlu ikayuriami ajurnaittumik utiffaangnikkut sikuuqvingmut, ilitaqhigaluaqtilluni akturnarniit piviqhaqarnirmunlu sikuuqviit takuvagainnik talvuuna QALAJUARNIQ-19 hiamitirniata.

Pidjutilluta inuuhiriligaptigu QALAJUARNIQ-19, Ilinniaqtuliriiyitkut pidjutihimmaangniaqtut aanniaqtailiplugit aanniqtailiplugitlu ilihaqtut, ilagiiqtut havaktiitlu.

Havagviujuq ublumimut ihuaqhaqtait Aaanniaqtailinirmun Aanniqtailinirmunlu Malikkuutiqhat Nunavut Sikuuqviinnut.

Inuuhiptingni atuqpaktavut ilittugiffaaniaqtaatigut hivuliqtirlutalu hakugingniqaqtittilutalu qaujimajaptingnik ilumuuqtunik: Nunavut sikuuqviit tun’ngaviqaqtut Inuit Qaujimajatuqangit, qayarnaittumik pidjutihimmaagutiluni aannirnaittumik, ikayurnikkut, ilauqatigiingnikkutlu.

2022-23 Aaanniaqtailinirmun Aanniqtailinirmunlu Malikkuutiqhat Nunavut Sikuuqviinnut
Ayuirhanik Atauttimiifaalirnikkut: Ikayuutiqhaq Nunavut Sikuuqviinnut 2022-23
ATUFFAALIRLUGIT Ikajuutiqhaq Nunavut Sikuuqviinnut
2022-23 Ukiuqtaqtumi Nunavunmi Sikuuqviup Tatqiqhiutaa
Nunallaami Ilinniarnikkut Katimajiita (DEA) Katimajiitalu scolaire francophone du Nunavut (CSFN) An’ngirutiqhaq Umiktirijaami Sikuuqviit​

QALAJUARNIRMUN-19 Ikajuutiqhat

Hunaujuq QALAGJUARNIQ-19? (Nutarap makpiraanga)
Munaqhinik Nutaqqaptingnut Uvagutlu Pidjutilluni QALAGJUARNIQ-19
Ihumaliutqiqtuqhat Ikayurnirmun Un’ngahiktumin Ayuirhajut QALAGJUARNIQ-19 Pidjutilluni