Havaktingit

You are here

Ilagiiktuni Taiguarnirmun Titirarnirmullu 2021

Januali 25, 2021

Kavamatkunnit Tuhaqtitakhaq

Ilagiiktuni Taiguarnirmun Titirarnirmullu 2021

Pingattiut, Ubluqtuhirvia 27, Ilariiktuni Tairuanirmun Titirangnirmunlu Ublua. Uvani ukiumi ihumagilluaqtaat Tingmita Tamapta Nunaqyuaptingnut!

Ilagiiktuni Taiguarnirmun Titirarnirmullu Ublua quviahuutikharnik ukiuk tamaat ilitugipkaktauyukharnik akhurutigiyauyunik taiguarnikkut ilaunikkut allani taigualiqinikkut aulayut hulilukaaktunik iliqatigiiplutik, akhurhainikkut iliqatigiiktunik piqatigiiktukharnikutlu ikayuutiniaqtuq ihuaryumirutikharnik taiguarnikkut ayuittiarutikharnik.

Havagviat Ilinniaqtuliqiyikkut atuqhimaaquyut ilqaqtunik ikaaknikkut ublumi ilaqatigiyangnik taigurnahuaqpakluhi, titirarluhilu ayuiqharluhilu inungnik, nayugaingit, pitquhigiyaingit talvani nunaqyuaptingni tamaat.

Ilauqatigilugit Havagviangit Ilinniaqtuliqiyikkut ikayurlugitlu Ilaqatigiiktunik Taiguarnikkut Titirarnikkullu Ubluanga qiniqhimaarnikkut taiguarninik ikayuutikhat talvani havagviangitni Angirrami Ilinniarniq qaritauyaliqidjutingni, https://angirrami.com/, qaritauyakkut qunngiarlugitluuniit uvani https://abclifeliteracy.ca/all-programs/family-literacy-day/ talvuuna allanik ihumaliurutikharnik hulilukaarutikharniklu.

###

Tuhaqtidjutikhanut Uqarvikhaq:

Troy Rhoades
Atanngujaullaktuq Tuhaqtipkainikkut
Havagviat Ilinniaqtuliqijikkut
867-975-5680
info.edu@gov.nu.ca