Havaktingit

You are here

Nunavunmi ILihuknikmun Havainikhiini Ubluini

Saptaipa 26, 2014

Tamanut Havakpauhidjutini Tuhaaqgukhuq

Nunavunmi ILihuknikmun Havainikhiini Ubluini

Aullaktikvia Ublua: Aputilikviani 26, 2014

Nunguudjut Ublua: Tattiaknaktuq 3, 2014

Nunavunmi ILihuknikmun Havainikhiini Ubluini 2014 uvani Aputilikviani 29 talvunga Tattiaknaktuq 3.

Tamna pidjutauyuq talvuna ILihaknikmunHavainikhiini Ubluini 2014, Aihimavingni Aulaluaqtukhaq, pivaktuq ipiknaktunik talvuna attautimungakpalliavaktuut ilaagiini unalu ilihukviini uvunalu ilihuktuni aiyuktukhuni talvuna nutaaqani.

ILihuknikmun aullaktikpaktuq aihimuvviptingnit unalu angaayuqaaptingnitlu unalu munaktaaqtuptingnitlu imaituyuk nutaaqani hivuuliuyuk unalu tapqualluat nuutqakhimaitumik ilihaudjiuvuktuut.

Angayuqqaanguyut pipkaivaktut

Ilihaqtut ilauvaktut

Tamapta iniqtirtaaqtugut ilihaqtaptingnik!

ILhuktuni, ilhuktitiiyiit, havaktiit, DEAs, katimayiit scolaire francophone de Nunavunmi unalu angayukqaat – Uvagut havakatigiiklutaa pivallialikgiangini ilihuktuni aiyuikgiangini.

###

Qaritauyukut Takulugu:

Wende Halonen

Tuhaakgukhuni Atanguyuk Havakvia ILihuknikmun

867-975-5667

whalonenedu2@gov.nu.ca