Havaktingit

You are here

Qiniqhianirmun: Uivivitun uqauhirmik iliharnirmik pinahuaruti piumajut uuktuutkhainnik uukturumajunit

Januali 30, 2020

Inungnut Tuhaqtidjutikhaq

Qiniqhianirmun: Uivivitun uqauhirmik iliharnirmik pinahuaruti piumajut uuktuutkhainnik uukturumajunit

Havagviat Ilinniaqtuliqijikkut qiniqhiajut inulkrammirnik ukiuqaqtunik imaatun13nit 18mut imaalu iliharjuummivingni iliharnirmik ilihaqtunik taffumani uuktuqtukhat Qiniqhianirmun pinahuaruti. Qiniqhianirmun hivitujumik imaatut pingahunit- tallimanun havainirnut upin’ngami aujamiluuniit Uivivitun ajuiqhanirmun havanginaqtun, havarniaqtullu aallatqiiktuni nunagijainni tamainni Kanadami.

Nunavummiut iliharvikhaqarniaqtut nutaamik uqauhirmik tamangingni iluani ahianillu iliharviup, imaalu qiniqhiatitlutik nutaamik avikturnikhanik Kanadami nutaaniklu ilnnakham-ingnik. Ilaujut aviktuqtauniaqtut iliharvikhainnun naunaijautigilugit tadja uqauhirmik ajuinningit imaalu aturlugu Uivivitun uqauhirmik ajuiqtakhangit munarijaujukhani ajuiqhaqatigiiktut havaqatigiiktullu anihivagangata. Kinguagun ajuiriiqhimajakhaittut Uivivitun uqauhirmik.

Niridjutikhait, hiniktarvikhaillu, ilihaqtakhamun akiliqtakhait, ilihautikhainniklu taiguakhat atuqtakhaillu, ajuiqhaqatiggiktut ilangillu hulipkaidjutikhangit akiliqtauniaqtut angiqtaujunit ilaujukhanit uvanga Qiniqhianirmun. Tingmidjutikhainnut akiliqtakhat akiliqtaujukhat hivuani aullaqtinnagit ilaujukhanut ahiit akiliqtuutat utiqtitauhungujuq Havagviat Ilinniaqtuliqijikkut Tiniqqadjuk hamna ilihaqtakhaktik pinahuaruti.

Inirnariktukhat uuktuutikhanun nutqarvikhaa Iidjirurvia 15, 2020. Naunairjumigumaguvit, hivajarlugit Nunavutim avikturniani tutqikhaiji Pascale Baillargeon, uvani 867-975-5677 imaaluuniit qaritajakkut PBaillargeon@gov.nu.ca,, takuluguluuniit www.myQiniqhianirmun.ca.

###

Tuhaqtidjutikhanut Uqarvikhaq:

Troy Rhoades
Atanngujaullaktuq Tuhaqtipkainikkut
Havagviat Ilinniaqtuliqijikkut
867-975-5680
TRhoades@gov.nu.ca