Havaktingit

You are here

Sakku Iliharvik qaujihaqtaujut Sallirmi

Januali 17, 2020

Inungnut Tuhaqtidjutikhaq

Sakku Iliharvik qaujihaqtaujut Sallirmi

Nunavut Kavamanga (GN) qiniqhiajut kiudjutikhainnik angijunut ihuaqhautikhainut ilaaktaunikhannullu Sakku Iliharvbiat Sallrmi.

Hamna nutaannguqtiqtaunikhaa tadja atuqtaujumut iliharviannut nunangani piqalirniaqtut angijumik ulapqivikhanik imaalu tunilugit amigaitqijanik ikajuutikhanik nutarannuanut, angajuqqanginnut ilihaqtunullu timitikkut ajuqhautiqaqtunut aikajuutikhainnik. Nutaat iliharvikhait igluangit ikajuutauniaqtut hivunirmi angiglivallianianut amigaigjuumikpatallu ilihaqtut imaalu amigaitqijainnik ilitquhikkut ilihautikhainnik.

Kiudjutingit nunamingni nunaqatigiiktunit timiqutaujunillu ikajuutauniaqtut GN-kuni hanalutik inuuhiringnaqtumik nakuukpiaktumiklu iliharvikhanik, ikajuutikhanik ihariahuutainnut Sallirmi nunaqaqtunullu ukiuni tikittukhani.

Inungnit qaujihaidjutikhangit aullaqtirniaqtut Aippinmi, Ubluqtuhinia 21, 2020, ubuqhiut 6:30 mit 8:30 mut, Sakku Iliharviup ulapqivianni.

Naunaiqhittiarumaguvit aallangurniitigut imaalu qanuqtut kiudjutikhaffingnik, hivajarlugu Sakku Iliharviata Atan'ngujanut Travis Klak titiqqilugu TKlak@gov.nu.ca or at 867-925-9923.

###

Tuhaqtidjutikhanut Uqarvikhaq:

Troy Rhoades
Atanngujaullaktuq Tuhaqtipkainikkut
Havagviat Ilinniaqtuliqijikkut
867-975-5680
TRhoades@GOV.NU.CA