Havaktingit

You are here

Nunavunmi piqangittuq anniarunmik hadja COVID-19 Qalagjuarniq

mii 04, 2020

Tuhaqtitaunariqtukhaq

IQALUIT, Nunavut (Qiqaijaluarvia 4, 2020) – Dr. Michael Patterson, Nunavutim Atanilluaq Nunalaani Aanniaqtailinikkut Havakti naunaiqhijuq naunaiqhihimaittut aanniaqtunik COVID-19 Qalagjuarniq Nunavunmi. Kingulirmi havainirmi naunaiqhimajait Mittimatalingmi ihivriuqhiffaarutait naunaiqtaujut hivulliq ihivriuqtauhimajuq nakungittuq tamna aanniarutaitturuuq iliturijaat. 

“Naunaijattiaqpiakhimajunik atuqtakhaqaqtugut qaujihaidjutikhanik naunaijarlugillu kitkut qaniklihimajatit COVID-19 Qalagjuarniq avikturninaani ihivriuqhiutait ihuariakhaita naunaikhitikhanik. Naunaijaudjutikhait atauhirmi ilqaqtut atuqtakhanik, hiagullu naunaijaidjutikhangit, munaqhidjutikhait ihivriuqhidjutikhainut naunaitkutit ikajuutaujut uvaptingnut naunaikhitikhanik tamainut,” uqaqtuq Dr. Patterson. “Naunaiqtuqanginmat aallanik inungnik As aanniaqtunik COVID-19 Qalagjuarniq ihivriuqtaujunik Mittimatalingmi, aoiqhijugut hivulliq ihivriuqtaudjutaa qaujihaqtauffaaquplugu imaalu nutaaq ihivriuqtauffaaruytikhat qakugunnuaq kinguagut Hitammiuni tuhaqtitaunianit.”

Amigaqhuuitiqaqtumik havaqatigiiktut ikajuqtiujut hivulliq ihivriuqtaudjutaat qaniklihimajainnik qaujihaidjutat tamaita ihivriuqtaudjutait nakuujunguuq Iqalungni.

Tamaita avikturnianni atuqtaujut ataani Inungnun Aanniaqtailinirmun Qilamiurut pitqujaujut huli atuqtauhimaaqtuq.  Kihimi, aallat munaqhidjutikhangit naunaiqtauhimajumut Mittimatalingmi aanniarnahugijaujumut COVID-19 Qalagjuarniq iniqtut. Atuiqtauliqtukhaq, tingmitikkut aullaqtukhat Mittimatalingmi aallanillu Nunavunmi nunallaani aullaqtaalirmijut, imaalu nunangani pittailijaujut havauhikhait kivgaqtuidjutikhaillu Mittimatalingmi aulaffanginarialaqijut.

“Hamna ihumalunnngnaiqtuq amigaittunut Nunavunmiut, kihimi inuit tamarmik inungnit ahiqpangajukhaujut huli, algakkit uaqattarlugit imaalu halumaqtiqpaglugit qanngit hunavaluit, aihimalutitlu,” uqaqtuq Hivulliqti Joe Savikataaq. “Akhuurutigilugit maliqattiarlugillu hapkuat maliktgakhatit aannialirnaittumik ilingnut aallanullu inungnut. Tamapta aannialiqtailinahuaqtigik nunallaavut”

Naunaitkutikhait mihingnautait COVID-19 Qalagjuarniq ilaujut kidjangniq, qalakhuktuq imaaluuniit ajuqhaliqtuq aannikhaaqktariakhaminik ivjanguhulikhunillu, inuk kinaliqaak aannialirnahugigumi qaniklinahugigumi inungmut aanniaqtumik COVID-19 Qalagjuarniq hivajaqujaujutit COVID-hivajautaa 1-888-975-8601 akunngani 10 a.m. unalu 6 p.m, ilingnik qaujihaidjutikharnik atuqtakhamik uumani https://nu.thrive.health/covid19/en hivajarlugiluuniit nunangani munaqhitkut qilamiurlutit, imaalu avaliingarvikhanut igluarmi iglungni 14-ni ubluni.

Aallat naunaqhitikhat tunijauniaqtut ublumi 3 p.m. hivajautikkut tuhaqtitikpata.

###

Tuhaqtidjutikhanut Uqarvikhaq:

Cate Macleod
Tuhaqtakhanut Titiraktiujuk uumunga Hivuliqtimun Savikataaq
867-975-5059
cmacleod@gov.nu.ca

Chris Puglia
Tuhaqtipkainirmut Ajuittiaqhimajuq
Aanniaqtailinikkut Havagvia
867-975-5762
cpuglia@gov.nu.ca