Havaktingit

You are here

Maniliqiniqmut titiraliqiniq makpirat 501 - Maniliuknikmun Havagiblugit Naudjutivaktunik Atugakhak Manikhakhautit