You are here

Nunavunmi Ihariagiyauyut Havaktit Akiliuhianginun Qulangnaiyautit

Nunavunmi Ihariagiyauyut Havaktit Akiliuhiakkut Qulangnaiyautit (NEWWP) tadjakaffuk pinahuarutauyuq hapkunanga Kavamatkunin Nunavunmi (GN) tapkua tunihiyut piyaaqtunun havaktinun Nunavunmi maniliqtuutit akiliqturiangini akikitumik-havaktinun ilaliutihimayuq $5taalamik atautinun ikaanirnun havaktamingnun. Una pinahuarut umikhimayuq uvani Apitilirvik 30, 2020.

Ikayuutinun pinahuarutit, ukua NEWWP Aituutait, tunihiyut piyaaqtunun atautimun manikhaqlutik akiliuhianun ikayuutighat akiit havaktamitigut ihariagiyauyut havaktit kivgaqtuqtut nunallaani, ikayuutighallu ilitarilugit ihariagiyauyut aituutit Nunavunmi akitungitumik akiliuhiaqtut ilauyut. Una pinahuarut umikhimayuq uvani Qiqaijalirvia 31, 2021.

Maniliqtuutit hapkununga pinahuarutinun tuniyauyut Kavamatkunin Kanatamin, ilauyuq anginihakkut ikayuutighat Kanatamiunun atuqtilugu qalagyuarniq COVID-19 hiamitiqtuq nunaqyuami.

 

NAITTUMIK UNNIUDJUTIT
Taigurlugu NEWWP ilanga 1 naittumik unniudjutikhat hamani.

 

KANGIQHITTIARUMAGUVIN:

Apirhuutighaqaruvin, pulaaqlugu una GNkut Kiinauyaliqiyit qaritauyaliqivia, qaritauyakkut NEWWP@gov.nu.ca, hivayaqlutaluuniin uvani 1-800-316-3324.

Nutaaq GNkut COVID-19kut tuhaqtidjutait nutaanguqtirhimayullu paqinaqtut uvani Kavamatkut Nunavunmi titiraqarviani: https://www.gov.nu.ca/in. Una kangiqhidjutinun nutaanguqtiqataaqtut ubluni.

COVID-19tigut ikayuutighat paqinaqtut uvani Havagvia Aaaniaqtailiqiyit COVID-19tigut kangiqhipkaiyit: https://gov.nu.ca/in/munarhiliqiyikkut/information/covid-19-novel-coronavirus-qalalirjuarnikkut.
Ihumaguvin naglighaaliqtutit qalagyuarnirmin COVID-19, havaklugit inmi ihvriungnikkut ikayuutighat paqinaqtut uvani: https://nu.thrive.health/covid19/ikt.