Havaktingit

You are here

PITTIARAHUARNIRMUT HAVAKTI

PITTIARAHUARNIRMUT HAVAKTI

Ukpirriviuk havaktiat Kavamangat Nunavunmi Kavamatkuni Havaktiuyunut ihuinaqtuq?

 

Hamna qaritauyakkurunmi naunaiyattiarutat atuqtakhanik titirautikharnik ihuinaarutinik munariyauniaqtutit unniruvit ihuinnaaqtaudjutingnik.  Naunaiyattiarutat havariyainik Pittiarahuarnirmut Havakti  -- ikayuutikhainiklu hivuani uqaqtinnatit qanuriliurutikhanik uqaruvit ihuinnaaqtaudjutingnik.

 

Pittiarahuarnirmut Havakti Angmarvianittut Talvuuna Pittiarahuarnirmut Havakti
Hunauvaa ihuinaqtuq? Uqaqtakharnik  Ihuinaqtuq
Qanuriliurniaqat Uqaqtakharnik   Naunaikhitikhainik Angayukhiinun Atannguyanun
Links Uqaqvikhat
Unikluutikhanut Titiraqtakhaq Apiqhuutigiqattaqtait

 

UKIUMUN UNNIUTJUTI - 2016-17

UKIUMUN UNNIUTJUTI - 2015-16