You are here

PITTIARAHUARNIRMUT HAVAKTI – UQAQVIKHAT

PITTIARAHUARNIRMUT HAVAKTI – UQAQVIKHAT

Uqaqviginnariaqaqtat tamna Pittiarahuarnirmut Havakti titiraqlutit uvunga:

ethics.officer.nu@gmail.com

 

Titirarungni hivayautit napaanik, Pittiarahuarnirmut Havaktip hivayaffarniaqtattit.


Qaritauyakkut titiqidjutit ihuatqiyaugalluat, hivayainariaqaqtutit Pittiarahuarnirmut Havakti akiittumut:

 

1-844-ETHICS2

(1-844-384-4272)

 

Pittiarahuarnirmut Havakti Angmarvianittut Talvuuna Pittiarahuarnirmut Havakti
Hunauvaa ihuinaqtuq? Uqaqtakharnik  Ihuinaqtuq
Qanuriliurniaqat Uqaqtakharnik Naunaikhitikhainik Angayukhiinun Atannguyanun
Links Uqaqvikhat
Unikluutikhanut Titiraqtakhaq

Apiqhuutigiqattaqtait