Havaktingit

You are here

Piyumayut Ilauyukhanik ukunani Nunavunmi Tanngaliqinirmut Higaarlungniklu Katimayiinni

Nunavut Kavamanga pijumajuq katimajikhanik ilaujukhanik uvani Nunavunmi Tanngaliqinirmut Higaarlungniklu Katimajiinnut (NLCB).

NLCB anginiqaqtumik havagutiqaqtuq Nunavutip taanngaliqinikkut higaarluliqinikkullu havagviinni. Una ilaqaqtuq pipkainikkut taapkuat taangakkut laisiqaqtun havaktun ilauni Taanngakkut Maligarmi aturutainnilu. Katimakiit aulapkaqtitaalu ihumaliutqikkuinikkut havagutit ukununga Nunavunmi Higaarlungni Niuvvaajiit. NLCB havaqatigijaa Minista Kiijaujaliqijikkunni taapkunani atugakhani, maligani aulapkaidjutainnilu pidjutilgit ukununga nakuumik niuvaanirnik, tunirhainirni imirnirniklu taannganik Nunavunmi. Katimajiit akilqtauniaqtun miitirutimingnun.

Hulijuktun nunallaamiutat tamaani Nunavunmiu uuktuqutaujun. 
 

Uukturutikkut titiqqat 

Qaritauyakkut tuyuutigidjavat iniqpiakhimayut titiraqtakhaq, uuktuutikhat titiraqta unalu havaakhaqhiurutingnik titiraqhimayut uvunga nlcb@gov.nu.ca titiraqarvikkutluuniit uvunga 

Nunavunmi Tanngaliqinirmut Higaarlungniklu Katimayiit
Havagviat Kiinaujaliqijikkut, Nunavut Kavamanga
P.O. Box 1000
Station 330, Iqaluit
Nunavut X0A 0H0

Uukturvikkut umikvikhaa una Apitilirvia 8, 2020.

Naunaiqhittiarumaguvit, uqarvigidjavat:
Edith Sweetwater
Havagviat Kiinaujaliqijikkut
867-975-6807
nlcb@gov.nu.ca