You are here

Aujami nalunaitkutinga angmaumadjutikhanga talvani NULCmi

Immaktirvia 27, 2022

Inungnut Tuhaqtitaujuqhaq
Aujami nalunaitkutinga angmaumadjutikhanga talvani NULCmi

Nunavunmi Tanngaliqinirmut Higaarlungniklu Katimajiit (NULC) ihuaqhaijut ikaaningit niuvaviata ilitarijauhimajut halitirvikhat. Tamajaqarvingit havagviangitlu umikhimaniaqtun malikhautiplugit Nunavut Kavamanga umikvikhangit. Takulugu atugakhaq ataani imaaluuniit takuglugu NULC-kut Facebook-mi niuvaivium ikaakningit.

Havangnaittut Haalitiirviit Ublua Iqalungni Niuvvavik Kangiqliniq Niuvirvik
Kanadap Ublua

Tallimiut, Taaqhivaliavia 1

Saaluti, Taaqhivaliavia 2

Umikhimaniaqtuq

12 – 7 p.m. Qikiqtani ubluqhiutaatigun

Umikhimaniaqtuq

12 – 7 p.m. Kivalliq ubluqhiutaatigun

Nunavut Ublua

Tallimiut, Taaqhivaliavia 8

Saaluti, Taaqhivalirvia 9

Unaguiqhirvik, Taaqhivaliavia 10

Hivulliut, Taaqhivaliavia 11

Aippiut, Taaqhivaliavia 12

11:30 – 8 p.m. Qikiqtani ubluqhiutaatigun

Umikhimaniaqtuq

Umikhimaniaqtuq

Umikhimaniaqtuq

12 – 7 p.m. Qikiqtani ubluqhiutaatigun

12 – 7 p.m. Kivalliq ubluqhiutaatigun

Umikhimaniaqtuq

Umikhimaniaqtuq

Umikhimaniaqtuq

12 – 7 p.m. Kivalliq ubluqhiutaatigun

Havaktinut Haalatingat

Hivulliut, Niqiliqivik 1

Aippiut, Niqiliqivik 2

Umikhimaniaqtuq

12 – 7 p.m. Qikiqtani ubluqhiutaatigun

Umikhimaniaqtuq

12 – 7 p.m. Kivalliq ubluqhiutaatigun

Havaktunik Ublua

Hivulliut, Apitilirvia 5

Aippiut, Apitilirvia, 6

Umikhimaniaqtuq

12 – 7 p.m. Qikiqtani ubluqhiutaatigun

Umikhimaniaqtuq

12 – 7 p.m. Kivalliq ubluqhiutaatigun

Kanatami Ublua Itquumanikkut Mamihaidjutikhanullu

Tallimiut Apitilirvia 30

Saaluti, Tattiarnaqtuq 1

Umikhimaniaqtuq

12 – 7 p.m. Qikiqtani ubluqhiutaatigun

Umikhimaniaqtuq

12 – 7 p.m. Kivalliq ubluqhiutaatigun

NULCkut itqaujaqujut tamainun niuvaiviinaqtun quviahuutigitquplutik munagidjutikharnik uvani aujami.

Ilitturijuummirumaguvin, hivajadjavan 1-855-844-5488.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqarvigijakhaq:

Weichien Chan
Atan’ngujaq, Tuhaqtipkaijini
Kiinaujaliqijitkut
867-975-6818
FinanceComs@gov.nu.ca