Havaktingit

You are here

GN-kut havagviit tibaakukturvigiyaulimaittut

Saptaipa 15, 2017

Inungnut Tuhaqtidjutikhanut

GN-kut havagviit tibaakukturvigiyaulimaittut

Nunavut Kavamanga (GN) naunaiktittumayait Nunavunmiutat taimaa tamaita GN-kut havagviit havakvigiyauyullu tibaakukturvigiyaulimaittut, malikhugu una Tibaakunut Maligaq unalu Pitquyauhimayuq 1005 (Tibaakukturvigiyaulimaittut Havagvingmi) uumani Havaktuliqinirmut Ikayuutikhanut Maliktakhaq.

Tamaita huallikaak tibaakuuyut atuqtakhangitait, ukuallu baatuliiqaqtut higaanguat uilaalllu tibaakuuyut. Tibaakuqaqtunik atuqtauyukhaungittut ungahitilaanginni pingahuni meters ukkuaqarviinnit aniviinnillu havagvingmi, imaaluunniit 15 meters-nit iliharvikmit.

Kihimi, higaaruilaitkutikhat ikayuutauyut (nicotine-mut himmiutauyut ikayuutikhat) atuinnarialgit GN-kut havagviinni. Naunaikhiyumaguvit higaaruilaitkutikhanik, takuyakturlugu qaritauyakkut www.nuquits.gov.nu.ca uqaqvigilugilluunniit munaqhiliqivikmi munaqhinut nunallaangni.

###

Tuhagaqtidjutikhanut Uqaqvikhaq:

Denise Grandmaison
Atan'nguyaq, Tuhagakhanut
Kiinauyaliqiyikkut
867-975-6818
FinanceComs@gov.nu.ca