Havaktingit

You are here

Iisitarnirmi unalu amigaitilanginnik kihitiniaqtut umikhimaniaqtuqlu Tan'ngliqinirmun Atannguyait

Maassi 19, 2018

Inungnut Tuhaqtidjutikhanut

Iisitarnirmi unalu amigaitilanginnik kihitiniaqtut umikhimaniaqtuqlu Tan'ngliqinirmun Atannguyait

Iqalungni bianik wainniklu niuvvaviat talvanillu Kangiqlinirmi Tannganik Tutquumaviat umikhimaniaqtut Qiqaiyalirvia 30, uvanillu Qitiqqautiyuq 2 - 4, 2018, for the Iisitarnirmi haalitirniani imatullu ukiungata iniktirutaanut amigaitilanginnik kihitiniaqtut.

Bianik wainniklu niuvvaviat angmaffarniarmiyuq ikarnikhainni Saalutimi, Qiqaiyalirvia 31, qitiqqurnianit 7 mun.

Tannganik Laisikhat tuniyaullimaittut talvani Iqalungni bianik wainniklu niuvvaviat talvanillu Kangiqlinirmi havagviani umikhimadjutaani.

###

Tuhagaqtidjutikhanut Uqaqvikhaq:

Denise Grandmaison
Atan'nguyaq, Tuhagakhanut
Kiinauyaliqiyitkut
867-975-6818
FinanceComs@gov.nu.ca