Havaktingit

You are here

Nunavut Kavamatkut piliuqtun nutaamik Havaktuliqinikkut Havagvingmik

Julai 11, 2018

Tahaqtitauyukhaq

Nunavut Kavamatkut piliuqtun nutaamik Havaktuliqinikkut Havagvingmik

IQALUIT, Nunavut (July 11, 2018) – Nunavut Kavamatkun (GN) ublumi unniutijun piliurnirmik nutaamik Havaktuliqinikkut Havagvikhamik.

Nutaaq havagvik auttimungaqtirniaqtait havaktuliqinikkut havagutit tadja havagviqaqtun Havagviinni Kiinaujaliqijikkunni Kavamaliqijikkunnilu. Una pidjuti atadjutittittiarniaqtait Inuinnarni havaktikhalirinikkut huvunikhanik ukununga aallanun havaktulirinikkut pidjutainni kavamatkunni.

"Hivumuutigidjutijavun uumani Turaaqtavut havagumajavut turaangajun hakugigharnikkut havaktighatigut angummadjutikhat tamaani GN-kunni," uqaqtuq Minista munarijuq Kavamatkunni Havaktiinni George Hickes. "Piliurniq turaanganiqalluarutiqaqtumi havagvikmi pidjutijaa hivulliurutaanik tamainni maligaliuqtiinni, anginiqaqtuqlu hivulliqpaaq huliniq hivumun."

Havangniaqtuq tadjainnaq naunaijarlugit nakuutqijaujukhat pidjutikhat nutaamun havagvingmun, piliurluni manikkut aturutikhanik ihuarharlugillu havaktikhat, ihumaliurutigilugulu atuqtipkailirnikkut ublukhait. Hivunikhaliurnikkut havaktiit havakniaqtut pipkainikkut nuutirniq nakuujuq ihuaqtuqlu, hulaqutiqaqpiarhimaittumik havaktinun, kavamatkunnilu pinahuarutini hulidjutinilu.

###

Tuhaqtidjutikhanut Uqaqvikhaq:

Denise Grandmaison
Atan'nguyaq, Tuhagakhanut
Kiinauyaliqiyitkut Havakvik
867-975-6818
FinanceComs@gov.nu.ca