Havaktingit

You are here

Qaridjiyut taangangmik hilataanin Nunavut

Saptaipa 22, 2020

Kavamatkunnin Tuhaqtitauyukhaq

Qaridjiyut taangangmik hilataanin Nunavut

Ilihimavin nunaqaruvin taangaqaqtaaqtumik taangaqalimaittumiklunniit nunallaami, qarridjiyaaqtutin pingahunik liitanik imighanik, 9nik liitanik wainnik, imaaluunniit 26nik liitanik bianik (72 x 355 millilitre-nik imiqarvinik) Nunavunmun? Taanganik qarritinikkut laisikhaq pihimayukhaq qarridjiyaangani amigaitqiamik uumanga akitilaanginnin. Nunaqaruvin taangaqalimaittumi nunallaami, piyukhauyutillu angirutaanik nunallaarnin Taangaliqnikkut Iliharutikkut Katimayiinnin (AEC) qarrititinnatin taanganik

Qarritinikkut laisikhat hailihimayun avikturhimanirnin taangakkut laisikhaitigun havagvingmin:

Iqalungni Bianik Wainniklu Niuvaavik
Hivayautaa: 867-975-6869
Kayumiktukkut: 867-979-5836

Kangiqlinirmi – Siniktarvik Building-mi
Hivayautaa: 867-645-8576
Kayumiktukkut: 867-645-3327

Iqaluktuuttiami - Kiinauyaliqiyitkut Havagvia (Helen Maksagak Centre-mi)
Hivayautaa: 867-983-4048

Laisiqangitumik, taanganik niuvaaviit aalani aviktungniini havalimaitait aquiqtuatit. Ilihimalugit taanganun laisit utiqtitaulimaitut atuqtaulutiklu attauhiinarmun aquiqtuamun. Atuqtauyughat qaangiqtinagu pingahut havainirit ubluani pihimanianin.

Niuviqtaaqtutin taanganik iluani Nunavunmi piqangittumik qarritinikkut laisikhamik talvuuna Nunavunmi Taanganik Higaaqlukniklu Havagvingmin, hivajautikkut uvani 867-645-8475 akiittukkulluunniit uvani 855-844-5488, kayumiktukkut uvani 867-645-3327, qaritauyakkulluunniit titiraqvianun uvani NLCLiquororders@gov.nu.ca.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqarvigiyakhaq:

Weichien Chan
Atan'nguyaq, Tuhagakhanut
Kiinauyaliqiyitkut Havagvia
867-975-6818
FinanceComs@gov.nu.ca