Havaktingit

You are here

Tibaakunut taaksiutikhanut akikhiyuumidjutaa

Maassi 15, 2017

Tuhaqtitjutikhaq

Tibaakunut taaksiutikhanut akikhiyuumidjutaa

IQALUIT, Nunavut (Qiqaiyalirvia 15, 2017) – Talvanga Qiqaiyalirvia 15, 2017, Nunavut Kavamanga (GN) akikhiyuumiliqtait taaksiutinut akikhait ukununga ataani tibaakunit piliuqhimayunut:

  • higaat taimaa $0.30 atauhiqmut higaamut, taaffumanga $0.25
  • higaakpagainut tibaakunut taimaa $0.40 atauhiqmut gram, taaffumanga $0.20
  • higaayuitainut tibaakunut taimaa $0.30 atauhiqmut gram, taaffumanga $0.20

"Itquumayut uuktuquiyut taimaa akikhiyuumilugug akikhaa tibaakunut ihuaqtuq piyakhaq ikikhilaaqlugu tibaakunut atuqpaktunut naunaitkutainut, ihuaqhiutauniaqtuq aanniarpalliahuiqlutik," uqaqtuq Ministangat Kiinauyaliqiyikkut Keith Peterson. "Naunaitkutivut naunaittut kingullikpaamit pidjutauyunut tibaakunut taaksiutinut akikhait akikhiyuumihimayut 2012-mi, ikikhilaaqtut higaat niuviktauyut taimaatut. Taaksiutinut akikhait aallallu ihuaqhiudjutit pittailinirmut naunaiktauhimmaaqtakhait ihuaqhilugillu taimaa ikiklilaarianginnut ihuirutauvaktut tibaakunik atuqpaktunut."

GN-kut piniaqnahugiyut pilutik amigaitqiyaanit $4 million atauhiqmi ukiungani maniliurutinut pidjutaanut uumunga akikhilaarutimut, aallamut $17 million naunairiiqhimayainut maniit ukiungani atuqniaqtamingnut tibaakunut taaksiutauyunut talvani 2017-2018. Taaksiutinut maniliurutit atuqtauvaktut ikayuutigivlugit aallatqiinik inungnut havakpagainut Nunavunmi.

###

Tuhaqtidjutikhanut Uqaqvikhaq:

Denise Grandmaison
Atannguyaq, Tuhagakhanut
Kiinauyaliqiyikkut
867-975-6818
dgrandmaison@gov.nu.ca