Havaktingit

You are here

Ubluirvia 3, 2019 Nunavut Kavamanga niuvaaviit akiliqtakhangit nutaanguqtirniq

Tissaipa 03, 2019

Ubluirvia 3, 2019 Nunavut Kavamanga niuvaaviit akiliqtakhangit nutaanguqtirniq

Nunavut Kavamanga (GN) havakhimmaaqtut pijaangini niuvaaviit aturumablutik kinguvaktitpallarnaittumik akliqhidjutikhainnik. Kiinaujaliqidjutaitivut atuqtaujut aullainnarialaqijut taimainut havagviujunut,havarniaqtavut akiliqhitikhainnik.

Niuvvaviit tujuqhimmaaqtukhaujut akiliqtakhanik hanaqijaujanginnik qaritaujanut titirarlugit akiliqtaujukhat. Tujurvikharnik akiliqtauhimaittunik akiliqtakhanik, titirarvigilugit nallaumajut havagviujut aturlugit qaritaujakkut titiqivingit imaaluuniit hivajarlugit nampaanut tunijauhimajumik ataaniitumit turraarvikhanik.

Havagviani Uqarvikhanut naunaitkutait

  • Akiqtakhanut tujuutauhimajunut qaritaujakkut ubluinni hivuani GN-kut qaritaujakkuurutit Hikutirvia 2, niuvvaviit naunaidjavait havagviujunit pijaakhaita akiliqtaujukhat.
  • Akiliktakhangit tujuqtauhimajut qaritaujakkut titiqqilviagut hamunga Tarium Hikutirvia 1 umunga Hikutirvia 17, hapkua akiliktakhangit tunijauffaqtauniaqtun ihuatqianun havakvingnun.

Niuvaaviinun piqaqtut iliinaqtunik akikhanik, akikhat iliuraqtauniaqtun maniqarvingnun naunaiqhimaniaqaqturlu manikhat pihimajut GN-kunni. Kihiani, niuvaaviit tunijaunahuangittut naunaiqhimavaktut qaritaujakkut iliinaqtunik akikhanik naunaijaut naunairutiqarniaqtuq hunava akikhaq.

Naunaiqhitikharnik pidjutiqaqtunik iliuraijaangat manikharnik pijariikhimajut havagvingnin, hivajarlugit havagviat Kiinaujaliqijitkut aturlugu qaritaujakkut titirarvingat hivajautingitluuniit nampait titirariikhimajut ataani.

Kiinaujaliqijitkut uqarvikhanut naunaitkutait

Una havauhiq atulualarniaqtuq atuqtauniaqtut tuhaqtitautinagit.