Havaktingit

You are here

Maligakhaliuriyit Hivunikhaliuqtillu

Maligakhaliuriyit Hivunikhaliuqtillu kamagiyait maligakhaliuriniq tuhaumatyutikhalirinirlu Ministauyunut, uqaqattirihutiglu allanut gavamanik, piyungnarnirmik ilitturiyakhanik/hapumminirmullu tuhaumayauyukhaungittunik, aivakatirinirmik munaqtiuplutiglu tuniyuahimayuni maniingnik kiuyiuplutiglu maligalirinikkut.

 


Atlaniktauq ilitturipkaijutinik hivayaklutin: 

Qaritauyakun: Justice.policy@gov.nu.ca
Hivayaut: 867-975-6151
Kayumiktukun: 867-975-6195

Maligakhaliuriyit Hivunikhaliuqtillu
Kavamatkot Apikhoiyit
Nunavut Kavamanga
Titiqiqivia 1000, Naunaitkutaa, 500
Iqaluit, Nunavut
X0A 0H0