Havaktingit

You are here

Palihimaqiyit

Palihimiqiyit kamagiyat aulatiyiqarniat Nunavunmi Apirhiuyit tamanut Nunavut. Ikayuqturhutiglu inungnik, apirhiuyunik, palihimanik, annaiyinik, allanullu palihimiqinirmi havaktunik tamaini ilittarimayauyuni uqauhitigut.

Ilauyukharnik munaginiaqtaingit ilauyut titiqiqidjutiliqiyunik Angiyuqaaluam havagviani, Maligaliqinikkut Ihuinaarnaitumik Pinahuarut, tamna Ilaqaqtunik Ikayuutikharnik Pinahuarut, malikhautikhangitlu piyaangat maligaliqinikkut kangikhidjutikharnik talvuunaNunavunmi Kuatiliqiyunik Maligaliqijikkut Maligarni Taigualiqivik.


Atlaniktauq ilitturipkaijutinik hivayaklutin: 

Qaritauyakun: Court Library: courtlibrary@gov.nu.ca
Criminal inquiries and requests: NCJ.Criminal@gov.nu.ca
Civil and Appeal inquiries and requests: NCJ.Civil@gov.nu.ca
Sheriff inquiries and requests: NCJ.Sheriff@gov.nu.ca 
Inquiries for Judge's Chambers: NCJ.Judgeschambers@gov.nu.ca


Hivayaut: 867-975-975-6100
Kayumiktukun: 867-975-6195

Palihimaqiyit
Kavamatkot Apikhoiyit
Nunavut Kavamanga PO BOX 297
Iqaluit, Nunavut
X0A 0H0