Havaktingit

You are here

ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖓᓐᓄᑦ ᐊᐱᖅᑰᑎ ᑭᐅᔾᔪᑏ, ᓅᕖᕝᕙ 6, 11:30ᒥ ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ ᑐᓴᕋᔅᓴᖅ ᓄᑖᖅInulirijikkut Apikkuutit Kiudjutillu, Hikutirvia 6, 11:30 a.m. nutaanguqtirut

Nuvaipa 06, 2019

Inulirijikkut Apikkuutit Kiudjutillu, Hikutirvia 6, 11:30 a.m. nutaanguqtirut

Itiqtaujuliqijit 

Ihuinaaqhimajunut ikajuqtaujikhanut havagviit angmavat upautiniaqqiklu naunairiiqhiajumut takupkaidjutikhamnut?

 • Tamaita ihuinaaqhimajunut ikajuqtaujukhanut havagviit angmaniaqtut ikajuqtaujullu unnirtukhaujut inmik naunairiiqhimajumut takujaudjutikhamingnut. 
  • Apiqhuutikhaqaruvit, uqaqvigilugit nunallangni ihuinaaqhimajunut havagvianut:
   • Ikpiarjuk/Ausuittuq/Qausuittuq/Kangiqtugaapik/Sanirayak: 867-439-8165
   • Arviat/Najuaat: 867-857-3184
   • Qamanittuaq: 867-645-2050
   • Kinngait: 867-897-3681
   • Iqaluit/Kimmirut: 867-975-6584
   • Iglulik: 867-934-2051
   • Naujaat: 867-857-3184
   • Pangniqtuuq/Qikiqtarjuaq: 867-473-8060
   • Kangiqliniq/Igluligaaryuk/Salliq/Tikiraryuaq: 867-645-2397
   • Sanikiluaq: 867-266-8589
   • Mittimatalik: 867-899-7373
   • Uqhuqtuuq/Kugaarjuk: 867-360-4609
   • Iqaluktuuttiaq: 867-983-4237
   • Kugluktuk: 867-982-7609
   • Taloyoak:867-561-5021

 

 

Apiqhuirvikjuamut Nutaanguqtirutit:

Qanuriliuliqqat Maligaliqijitkut havaarihimmaaqhugit apiqhuirvikkunut havaktainut? 

 • Apiqhuirvikjuat piliuqtut ihuaqhautinik upalungaijautikhanik nutqaqnaittumik havaktakhamingnut Nunavunmiunut. 
  • Apiqhuirvikmut atiliurutit angmahimmaaqtuq taimaa 9 a.m.-mit 4 p.m-mut. Hivulliqmit Tallimmiutmut. Hunalikaak ihuinaarutinut inungnullu pijakhat piinnarialgit Appihuirvikmi Atiliurvikmut upautilutik, tujukluguluunniit kajuimiktukkyt talvunga: (867) 975-6550 qaritaujakkulluunniit talvunga: 
  • Ihuinaarutinut Apiqhuidjutikhanut pidjutikhainnut: Courts.Criminal@govnuca.onmircrosoft.com 
  • Inungnut Apiqhuidjutikhanut pijakhainut: Courts.Civil@govnuca.onmircrosoft.com
 • Pivikhat apiqhuirvikkut naunaitkutainut kiudjutit piinnarialgit upautilutik, kajumiktukkut ukunuungaluunniit inungnut ikajuqtit havaktiinnut qaritaujakkut titiqqiviannut. 
 • GN-kut havakpaiktut ihuaaqhinahugittugu qaritaujakkuurutimingnut. Aallanut naunaiqhidjutikhanut ilijauniaqtut talvunga Nunavunmi Maligaliqijitkut Qaritaujakkut Takujakturvianut tunihivagianginnut tajda qanuriliurutimingnut. 
  • Apiqhuutiqaruffi, uqaqvigilugit Apiqhuirvikjuatkut talvunga: 
   • Inungnut atiliurutinut: (867) 975-6102 
   • Ihuinaarutinut Atiliurvikmut: (867) 975-6101 
   • Paliihimanguat havagvia: (867) 975- 6103 

 

 
Nunallaami Maliqaqijitkut Nutaanguqtirutaa:

Qanuq uqaqviginiaqqigit Ajukhaqtunut Havagvia ikajukhiriamni tadja? 

 • Ajungnaqtuugaluaq, una 1-866 nampaa atuqtauvaktuugaluaq Ajukhaqtunut Havagvianut tadja atuqtaungittuq. Tadjamut, kinalikaak ikayuqhirumajut Ajukhaqtunut Havagvianit apiqhuutiqarumikluunniit, uqaqvigiinnariaqaqtait hivajautikkulluunniit talvunga (867) 222-0045. Atuqtauliqqat, inuit atuinnariaqaqtaat atuqpaktaqqut 1-866 nampaa.