Havaktingit

You are here

Nuutaanguqtiffaaqhimayuq Iliqatigiikhimayunik Atuquyauyukharnik Uqaqtauhimayuq Palihimaliqinikkut

mii 30, 2019

Tuhaqtitaurarhaq

Nuutaanguqtiffaaqhimayuq Iliqatigiikhimayunik Atuquyauyukharnik Uqaqtauhimayuq Palihimaliqinikkut

Iqaluit, Nunavut (Qiqaiyarluarvia 30, 2019) - Ministanguqtitaukaffukhimayuq Maligaliqiyitkutni Tupilauyaqpaaq Tamainun Atanguyauyuq Nunavunmi, David Akeeagok Angiyuqaanguyuq Tiliuqtiuplunilu talvani PALIHIMARVINGMI “V” Havakviani, Amanda Jones, ublumi atiliuqhimayait nuutaanguqtiffaaqhimayumik Iliqatigiikhimayunik Atuquyauyukharnik Uqaqtauhimayuq Palihimaliqinikkut Ikayuutikharnik Nunavunmi.

“Tuhaaqtavut naunairutiqaqhimayuq akhurnaqtuq iliqatigiikharnik hivutunirmi pidjutikharnik Nunavunmiutauyunik. Tamna nuutaanguqtitauffaaqhimayuq uvani angirutikhaq havakhimaaqtakhaqqut aulayaangat havaqatigiyaangat atautikkut tuniyaangat ihuaqtunik palihimaliqinikkut ikayuutikharnik atuqtitiniaqtuq inuuhirinikkut qayangnairutikharnik inuuhikharnik nunagiyaini,” uqallaktuq Minista Akeeagok.

Tamna 2019-2021 Iliqatigiikhimayunik Atuquyauyukharnik Uqaqtauhimayuq naunairutiqaqhimayuq piumaluaqtainik palihimaliqiyaangat ikayuutikharnik ilitagiyauhimaliqtuq

Nunavunmiuni, Nunavut Kavamanga (GN) Palihimatkutlu (RCMP). Naunairutiqaqhimayuq hitamanik piumaluaqtauyut ukuninga:

1. Atuqtukharnik nunalaani upirutikharnik ikayuutikhaqagiaqaqtuniklu Inuinarnik.
2. Atuqtukharnik kavamaliqidjutikharnik kiudjutikharnik nunalaani tamaini.
3. Ikayuutikharnik nunalaani ayungnautiqaqtunik.
4. Ihuaryumirutikharnik ihuinaaqtailiqinikkut ikikliyumirutikharnik hanaqidjutikharnik nunalaani tamaini.

“Nigiukhimayunga havaqatigiyaangat iliqatigiikharnik GNkutnin allatqiinguyut Nunavunmi havakviit atugianganik pivalliadjutikharnik inuuhirikharnik nunalaani Nunavunmi. Palihimatkut aulahimaarniaqtun atuqtakharnik ihuarutikharnik, atuqtakharnik ihuaqtuniklu palihimaliqinikkut ikayuutikharnik Nunavunmiunun,” uqallaktuq Angiyuqaanguyuq Tiliuqtiuplunilu Amanda Jones.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqaqatigivikhat:

Matilda Madekufamba
Atugakhanut Tuhaqtipkainikkutlu Naunaiyaiyi
Maligaliqiyitkut Havagvik
Nunavut Kavamangat
(867) 975-6325
mmadekufamba@gov.nu.ca

Atanguyauyuq Palihimanik Dmitri Malakhov
PALIHIMATKUT “V” Havakviani Tuhaqtitiliqiyit
Iqaluit, Nunavut
Tuhaqtitiyukharnik Hivayautinnuanga: (867) 222-3977
Qaritaujakkut Titiqqivia: VDIV_MEDIA.VDIV_IQ_Det.VDiv@rcmp-grc.gc.ca