Havaktingit

You are here

Qiniqhiayut Niruaqtauyughanik hapkununga Nunavunmi Ihuinaaqhimayunun Ihivriuqhiyughanik Katimayiit ilauyut

Niqiliqivik 09, 2021

Kavamatkunnin Tuhaqtitaudjutikhaq

Qiniqhiayut Niruaqtauyughanik hapkununga Nunavunmi Ihuinaaqhimayunun Ihivriuqhiyughanik Katimayiit ilauyut

Havagviat Maligaliqiyit piliqtut uuktuutinik atautinin piumayut kivgaqtuqlutik hamani Nunavunmi Ihuinaaqhimayunun Ihivriuqhiyughanik Katimayiit ilauyut (NCCRB).

Piyariaqaqtuq hapkunanga Ihuinaaqtunun Maligaat Kanatami, ukua NSSRB munaqhiyut ihumaliurutigiblugit inuit kitut ilituriyauyut ihuinaaqtunun apirhuiyit ayuqhautiqaqtuq uvaluuniin ihuinaarnirmun pihimangituq ihumamigun ayuqhautiqarami. Hapkua itiqtauhimayut aanniaqviliaqtitauyut, anipkaqtaublutik nunallaanun qanuriniqaqhugit, anipkaqtaublutikluuniin tapkua ihuinaarutiqanginirmun.

Ihumaliqiyit, anaudjiniaqtit nakuuyumik pidjutiqaqtut maligaliqiyit katimayiinun, aulahimaaqtumiklu ilauyut inungnun nunallaanin avatiinin Nunavut uuktuquyauyut. NCCRBkunun ilauyut akiliuhianiaqtut kivgaqtuutimingnun.

Uukturiani, tunihilutit titiraqhimayumik havaarivakhimayatillu hamunga ncrb@gov.nu.ca.

Kangiqhitiarumaguvin, iliturikarlugit ukua Nunavunmi Ihuinaaqhimayunun Ihivriuqhiyughanik Katimayiit ilauyut uvanincrb@gov.nu.ca or at 867-975-6533.

Uukturvikhanut nutqarvikhaa Niqiliqivik 20, 2021.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqarvigijakhaq:

Isabelle Gingras
Atugakhanut Tuhagakhanullu Naunaijaiji
Maligaliqijikkut Havagvia
867-975-6324
igingras@gov.nu.ca