Havaktingit

You are here

2nd COVID-19 kapurhirvikhait ukiuqaqtut 12 mit 17 mut inulrammiit

Julai 14, 2021

Kavamatkunnin Tuhaqtitaudjutikhaq

2nd COVID-19 kapurhirvikhait ukiuqaqtut 12 mit 17 mut inulrammiit

Tuklianik kapurhirvikhat Pfizer kapuutikhat Nuavunmi inulrammiit ukiuqaqtunut 12 mit 17 mut tadja piliqtut.

Iqalungni, tuklianik kapurhirvikhat u mitga Pfizer tunijauniaqtut talvani NTI-kut amigaittuut kapurhirvikhani talvanga July 14 mit 17 mut kuulirvingmi 1 mit talvunga 10 mut unnukpat. Una upautijunut kapurhirvikhat angmajuq tamainut Iqalungmiunut ukiuqaqtuut 12nik avatqumajunutlu, naunaijautigiplugit anniviit. Kinaliqaak 18 nik imaalu avatqumajut pittaaqtut Moderna kapuutikhamik talvani kapurhirvikhanillu.
Inuit kiutkutliqaak kapuqhiqhimaittut kapurhiinariaqaqtut tuklianik kapuutikhamik kapurhirvikhani.

Nunallaani inulramiit kapuqhivighait tamaini nunallaani hilataani Iqaluit upautidjutighatigut. Hivajaqlugu nunallaarni munarhitkut ihuarhailutin takujaqtuqvingharniq.

Kapuqhirvighait ubluit: Nutaat ublukhait

Iliturittiarumaguvin piniaqhimajunik kapurhirvikhanginik takulugu uvani https://gov.nu.ca/health/information/covid-19-vaccination.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqaqvigiyaqhaq:

Danarae Sommerville
Tuhaqtipkainirmut Ajuittiaqhimajuq
Munaqhiliqiiyitkut
867-975-5712
dsommerville1@gov.nu.ca