Havaktingit

You are here

Aallanguqtirnirit Mirranik Naunaijautikhangit imaalu TB Kappuutit

Saptaipa 08, 2020

Inungnun Aanniarutimik Tuhaqtitaujukhaq

Aallanguqtirnirit Mirranik Naunaijautikhangit imaalu TB Kappuutit

Atulirniaqtuq Apitilirvia 1, 2020, aallanguqtirnirit Nunavunmi havautiit kapuutikhait imnaalu mirrarnik naunaijautikhangit piliuqtauhimajut ikajuutikhanik nakuutqijamik aanniaqtailitikhanik Nunavunmi inuuhaaqhimajut mirraat.

Inuuhaaqhimajut mirraat kapijaunialiqtut hapkuninga Bacille Calmette-Guérin (BCG) kapuut havaut imaatut atauhirmik tatqiqhiutiniktunut imaatungittuik aniihaarutaani mirraat naunaijaqtauvaktut taffuminga Severe Combined Immunodeficiency (SCID).

SCID Severe Combined Immunodeficiency (SCID) katihimayutpidjutauvaktuq taiyauvaktuq imaatut pidjutiqaqtuq aanniaqtailitikhanik timimigut aanniarutinik.

Tamna BCG kapuut havaut ikajuutauvaktuq mirraarnut mikijunullu nutaqqanut qajangnatqijaujunit qanurittunit tiibiirniirmit tuberculosis (TB). Mirraarnuaq aanniarutiqaqtuq imaittumik SCID kapijaugumi uminga BCG kapuut havaunmik, qajangnarniaqtuq aannialiqpiarluni TB aanniarunmik.

Aallangurniat havautiit kapuutikhait tunijauvikhangit ikiglitiniaqtut qajangnarniinnut, naunaijarlugillu tamna BCG kapuut havaut kapijaulihaarniaqtur naunaiqtaukpat mirraanuaq aanniarutiqangitpat taffuminga SCID. SCID naunaijaqtauvaktut aallaniklu naunaijaqtaujukhanik inuuhaaqhimajut mirraat, havaktauplutik hivuani mirraarnuaq anipkaqtautinnagu aanniarvingmit.

Hivajarlugu Nunangni Munakhiqarvingmut imaaluuniit aanniatulirijikkuni munaqhi taaktiqarvingmutluunniit naunaiqhittiarumaguvit.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqarvigijakhaq:

Danarae Sommerville
Tuhaqtipkainirmut Ajuittiaqhimajuq
Havagviat Aanniaqtailinikkut
867-975-5712
dsommerville1@gov.nu.ca