You are here

Aqiarurliurnirmun Qikiqtarjuami

Januali 13, 2023

Inungnun Aanniaqtailinirmun Tuhaqtitaujukhaq
Aqiarurliurnirmun Qikiqtarjuami

Munaqhiliqiiyit tuhaqtittiumayut nunahimayut Qikiqtarjuami aqiaruliuniq aanniarut aulaliqtuq nunamingni. Atuqtauqattaliqpaktuq ukiakharangat. Una aanniarut hiamitpaktuq qilamik inungmin inungmun imaalu hiamitiqhuni tamainnun nunangani inungnun qilamik.

Naunaitkutait ilaujut miriannguniq, miriakhutik, aqiarurliurniq, kidjakhutik itiktaqhutirlu. Ilanga nakuutqiaq aanniaqtailidjutikhaq imaa:

  • Uaqataarlugit algakkit, niqikhaliuqtinnatit imaaluuniit biibimik makaqtuihuiraiguvin, quijaqtuguiguvitlu.
  • Unaguiqhirlutit niuqaqatarlutit imarmik (kuukturuirlutit, iqaijautinik niuqaqtailutit, aallaniklu sukainnarnik niuqakhanik).
  • Halumaqtilugit qaanit ikpatit, ukkuap tiruqpiit quujaqturviillu uunaqtumik irmiutiqaqtumik imarmik.
  • Ilaunahuaqtailutin kahaknahuaqtailugitlu inuit kituliqaak aanniaqtun.

Ikayuqlugit nutaqqat uaqtipkaqlugit algatik, halumaqtiqlugit ulapqiuyait halumaqhiliruvin. Kinaliqaaq aannialigumi aihimayukhaq, unaguiqhiqluni uvalu niuqaqataaqlutik.

Kitkuliqaak miriaktut itiktaqtullu igayukhaungittut igluqatimingnun, mighiyuumiriangani hiamitiqniq aanniarut ilamingnun. Halumaitut aanuraat uaqtaulutik uunatumik imarmik paniqhiqlugillun uunatqianganun paniqhiiviup. Itqaumalutit, kunikturuirlutit kahaktailutitlu nutarannuanik hiamitiutaungmat aannialaqidjunmik. Aannialaqitaililugit ahiqpaniipkarlugit aannialiruvin.

Inuit mihingnautiqalirumik aanniarunmik munarijaullajut iglumingni kihimi ingataqqata hakuiqata imaalu kipin'nguqata. Inuit akhut aannialaqigumik ingattarumikluuniit munaqhiliaqtukhat.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqaqvigijaqhaq:

Victoria Morgan         
Tuhaqtipkainirmut Ajuittuq
Aanniaqtailinikkut Havagvia
867-975-5949
vmorgan2@gov.nu.ca