Havaktingit

You are here

Aunnaangnikkut Halumanirmik Ublua 2021

mii 28, 2021

Kavamatkunnin Tuhaqtitaudjutikhaq

Aunnaangnikkut Halumanirmik Ublua 2021

May 28 Aunnaangnikkut Halumanirmik Ublua, ubluq niplirvikhat talvuuna aunnaangnikkut halumanirmik imaalu amigaigjuumiplugit pivikhangit arnat aunnaangnikkut atuqtakhainik nunarjuami. Ublumi, Havagviat Aanniaqtailinirmut uqautijait Nunavunmiut anginiqarnianik aunnaangnikkut halumanirmik imaalu aunnangnikkut iliharnirmik naunaijakhugit ajuqhautigivaktainik arnarutiut aunnaaktitlutik.

Nunarjuami, hamanilu Nunavunmi, pikhaqarluangittut akiliruminaqtunik arnat aunnaangnikkut atuqtakhainik ajuqhautauvaktuq arnaruttinut aunnaangnikkut halumanirmik imaalu pittarutikhaiinik arnat atuqtakhamingnik aunnaaktitlutik hivuuranaittumik. Taimaatutlu amigaittut arnat kanguhukpaktut uqautigijumangittugu aunnaalirangamik. Aunnaangnikkut inuuhiringanarnik anginiqaqtuq tamainnut inuuhiringnarnirmut! Arnat aunnaangniq iilaujuq inuuhirmi atupagat arnat tamarmik imaalu anginiqaqtuq uqautigijami timivut.

Nunavunmi, nunallaat havapaktut ikajurahuaqhugit arnat aunnaangnikkut atuqtakhainik imaalu ilihautikhat hailijakhainik arnarutinut ihariahukpata. Nunallaani Munaqhitkunni Kivgaujut ilihaudjivaktut arnarutit inuuhuktutlu timait aallanguqtilirangata inirninguqpallialiqtut imaalu nuliarnikkut aanniaqtailitikhanik tamaini nunavunmi ihuatqijamiklu ikajuutikhainik pivikhainik arnat aunnaangnikkut atuqtakhainik nunamingni munaqhiqarvingmit.

Tamapta ikajurumajugut ikiglinahuarutikhanik kangunarnianik aunnangnikkut imaalu uqaudjaujukhat ajuiqhautikhaniklu uqaqatigingnirmik inuuqatiptingnut inuuhiptingni aunnaakpaktunutlu. Aallanik naunaittiarumaguvit tapkuninga aunnaangnikkut, arnarutit inuuhuktutlu timait aallanguqtilirangata, imaaluuniit nuliarnikkut aanniaqtailiniq, takulugu una www.irespectmyself.ca uqarvigiluguluuniit nunangni Nunallami Munaqhit Ikajuqtia.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqaqvigiyaqhaq:

Danarae Sommerville
TuhaqtipkainirmutAjuittiaqhimajuq
Munaqhiliqiiyitkut
867-975-5712
dsommerville1@gov.nu.ca