Havaktingit

You are here

Fluuqnaitumik Kapuqhikniq pigiaqaqtun munarhitkuni

Nuvaipa 03, 2014

Nunalaani Inungnun Tuhaqtitauyukhaq

Fluuqnaitumik Kapuqhikniq pigiaqaqtun munarhitkuni

Aulaniaqtuq Ubluanga: Hikutirvia 3, 2014

Nutqaqluni Ubluangani: Ubluirvia 31, 2014

Nunavut 30 sec

Fluurniq hamunga tikituq! Ayungnaitumik munagidjutikharnik ilikkut ilatingniklu inuuhirittiaqhimagiangat fluurniq hamaniitiluni uaqhimaaqtakhatin algakkin uattiaqlugit. Takyuruvit qallakhuguvitluuniit, aiknun pulamiqtitivaklugu qanin.

Ihuatqiamik munagidjutikharnik ilikkut ilatinlu fluuqnaitumik kapuqhiqtukhauyutin ukiuk tamaat fluuqnahiq tikitinani nunalaaptingnun. Tamna fluuqnaitumik kapuqhirniq atuquyauyuq tamainun, siksinik tatqikhiutiqaqtunut avaqumayunik talvanga ukiuqaqtunin. Malrunguyut allatqinguyut fluuqnaitumik kapuqhirniingit. Malrungnik 17mun ukiuqaqtunun, FLUMIST qingakkut hiqigaqtautiit tuniyauvaktuq. Inungnunlu avatquhimayunut 17nik ukiuqaqtunik kapuqhiqluaqtukhat.

Tamna fluuqnaitumik kapuqhiqniq akiqaqngituq pigiaqaqhunilu tamaini munaritkuni Nunavunmi.

###

Tuhaqtitiuyut Hivayaqlugu:

Ron Wassink

Tuhaqtitiliqiyunun Ayuittiagiikhimayut Munarhiliqiyikkut

867-975-5710

rwassink@gov.nu.ca