Havaktingit

You are here

ᐃᒪᕐᒥᒃ ᖃᓛᖅᑎᑦᑎᑲᑕᖁᔭᐅᔪᓐᓃᕐᑐᑦ ᖃᒪᓂ'ᑐᐊᕐᒥ

Aktuupa 26, 2020

Inungnun Aanniaqtailinikkut Tuhaqtitaujukhaq

Immarmik purriqhiquiniq iniqtuq Qamanittuami


Aanniaqtailinikkut Havagviat tuhaqtitijumajut inungnun Hamlanga Qamanittuami purriquiniq imarmik iniqtuq.

###

Tuhaqtidjutikhanun Uqarvikhaq:

Danarae Sommerville
Tuhaqtipkainirmut Ajuittiaqhimajuq
Havagviat Aanniaqtailinikkut
867-975-5712
dsommerville1@gov.nu.ca