Havaktingit

You are here

Inuuhirmun Qayangnautit Hiutingnun Highiiyaiyut Ikumanmun

Niqiliqivik 28, 2020

Inungnun Aanniarutimik Tuhaqtitauyukhaq

Inuuhirmun Qayangnautit Hiutingnun Highiiyaiyut Ikumanmun

Niuvaaniq hiutingnun highiiyautinun ikumatinik tuhaqtidjutini Kivallirmi aviktungniani tuhaqtitiyumayut qayangnautinik hapkunanga Havagvia Aanniaqtailiqiyiinin. Hiutingnun ikumatinun highiiyautit hivuuranaqtut tunihingitut inuuhirmun ikayuutinik. Niuvaani hiutingnun highiiyautit ikumatit ihuangituq Kanatami ukualu Aanniaqtailinikkut Kanatami piiqtauhimayut tuyungnirmik nunaqyuamun.

Hiutingnun highiiyautit ikumatit ahiagut atuqtauyuq ukpiriyauyuq ihuaqhaidjut ayuqhautinik highiningnirmun, hiuliurnirmun, hurlukliunirmunlu. Hiutingnun highiiyautit ikumatit iliuraqhugu tughuaq, ikumayuq ikumat hiutip iluanun.

Qayangnautit ilauyut Hiutingnun highiiyautit ikumatinun:

  • aghurt uutirnirmun;
  • kilautauyut hiutip kapihianun;
  • hiudjaqliutauyuq;
  • ikumatip urhua umiktidjutauyuq hiutip iluanun: uvalu
  • qanitut hunat ikiniaqtut.

Ihumaalutiqaruvin mighaanun hiutingni highiinun aalallu qanuriniit, pulaaqlugit nunangni munaqhitkut uqautigiyaangani qayangnaitumik ihuaqtumiklu piyaghanik.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqarvigiyakhaq:

Danarae Sommerville
Tuhaqtidjutikhanut Tutqikhaiyi
Aanniaqtailinikkut Havagvia
867-975-5712

dsommerville1@gov.nu.ca