Havaktingit

You are here

Minista hapkununga Aanniaqtailinirmun hivituqyuumiyaa Inungnun Aanniaqtailinirmun Qilamiungnirmik

Iipu 02, 2020

Tuhaqtitauyuqhaq 

Minista hapkununga Aanniaqtailinirmun hivituqyuumiyaa Inungnun Aanniaqtailinirmun Qilamiungnirmik  

IQALUIT, Nunavunmi (Qiqaiyalirvia 2, 2020) – Nunavunmi Minista Aanniaqtailinirmun George Hickes hivituqyuumiyaa aviktuqhimayumi inungnun aanniaqtailinirmun qilamiungniq uvunga Qitiqqautiyuq 16, 2020mun. 

“Piqangituq huli tutqighaidjutinun aaniarunmun COVID-19mun Nunavunmi, pihimahimaarumayavut aghuurutit upalunaiyaqhimayaaptingni qayaginirmunlu.” uqaqtuq Minista Hickes. “Ihumaalungitunga havaktavut ihuaqtumik atugahat munaridjutikhat Nunavunmiunun unalu hivituqyuuminiq pidjutigiyaqqut aulahimaaqtumik una apqutikput.”  

Tamaita atuqtauyut aktilaarutit ataani inungnun aanniaqtailinirmun qilamiurutit ihuaqtumik pihimayaangini. 

“Quana tamainun Nunavunmiunun inmi ilaunirit pihimahimaahugu inugiangnirni iqaiyangnikullu ungahiktilaaqarnirit, aihimahimaaqhutik pihimablugit nunatik qayangnainirmun inuuhiqattiarnirmunlu. Ihumaptigut tamapta ihuangnahuaqlugit kayumiiqtilugullu hiamitiqtuq aanniarut COVID-19.” Kangiqhittiarumaguvin haffumuuna COVID-19tigut Nunavunmi, hamungaulutin : www.gov.nu.ca  

### 

Tuhaqtipkainikkut Uqaqvigiyaqhaq:

Cate Macleod
Tuhaqtakhanut Titiraktiujuk uumunga Hivuliqtimun Savikataaq
867-975-5059
cmacleod@gov.nu.ca