Havaktingit

You are here

Niqikhat niuviqtauyukhaungitun taima Listeria monocytogenesqaqtunik

Aktuupa 02, 2019

Inungnun Aanniaqtailinikkut Tuhaqtitauyukhaq

Niqikhat niuviqtauyukhaungitun taima Listeria monocytogenesqaqtunik

Munaqhiliqiyitkut qayagitqiyiyut niqinik uttiqtitauyuhanik tuyuutauyuq Canadian Food Inspection Agency (CFIA) nakuuhuiqhimayut Listeria monocytogenes-qarmata tahapkuat nakuungiqhimayut niqiliuqhimayut::

Utiqtitquyauyut niqikhat igitauyukhat utiqtitlugilluuniit niuvvavingmut niuvvigvingnut.

Niqit halumailruqaqtut Listeriamik monocytogenesnik nakuuyutut ittut mamaiqhimaittumiklu kihimi aannaiqtaaqtutit. Naunaitkutigiyauyut miriangniq, mirianguhuktuq, kidjaktuq, nukiit ulurianaqhiplutik, niaqugliugyuakhutik, qun’nguhinirmi qirattaqhutiklu. Hingaihimayut, Inirnikhat inuitlu hakuqluqtun inuhiqaqtunik qayagiyaulluaqtut ukuninga.

Naunaikhittiarumaguvit, uqaqvigilugit Canadian Food Inspection Agency hivayaglugin 1-800-442-2342 takulugu qaritauyakkut uvani www.inspection.gc.ca. Titiraqlutin pijumaguvin naunaitkutinik utiqtiffaaqujaujunik uvani http://inspection.gc.ca/english/util/listserv/listsube.shtml.

###

Tuhaqtidjutikhanut Uqarvikhaq:

Alison Griffin
Atan'ngujaq, Tuhaqtipkaijinni
Munaqhiliqiyitkut
867-975-5749
agriffin@gov.nu.ca