Havaktingit

You are here

Niqit Uttiqtitauyukhaq nakungiqhimayut Salmonella-qarmata

Niqiliqivik 28, 2020

Inungnun Aanniaqtailinikkut Tuhaqtitauyukhaq

Niqit Uttiqtitauyukhaq nakungiqhimayut Salmonella-qarmata

Munaqhiliqiyitkut qayagitquyiyut niqinik uttiqtitquyauyut tuyuutauyuq Canadian Food Inspection Agency (CFIA) nakuuhuiqhimayut Salmonella-qarmata tahapkuat niqiliuqhimayut: Harvest Sweet, Sweet 2 Eat, Sweet O, Prima, Sweet Value, Wawona, Wegmans unalu Extra Fresh – Ahiat peaches. Tamaita aktilaangit, ilauyut puuqhimayut, tamaita tuyuqtauyut uvanga Imaruqtirvia 1, 2020 utiqtitquyauyut. Ahiat peaches naunaitkutaqaqtut “Hunat Kanatamin” pihimangitut.

Utiqtitquyauyut niqikhat igitauyukhat utiqtitlugilluuniit niuvvavingmut niuvvigvingnut.

Kangiqhittiavighat utiqtitquyauyunik paqinaqtut uvani CFIAkut qaritauyaliqiviani haamani.

Niqit halumailruqaqtut Salmonella-qaqtut nakuuyutut ittut mamaiqhimaittumiklu kihimi aannialaqutiginiaqtatit. Aanniaryuangillutik aanniarutinik ukunatut kidjaktuq, niaquqliktuq, miriaqtuq, miriannguyuq, aqiarukliuqtuq itiktalaqilutiklu. Nutarannuat, hingaiyut, inirniqhaat inuillu hakugikluangitut timingni aanialaqiyaaqtut ilaani aaniarutiniklutik. Ihumaguvit aannialaqiyutin nirininrmik utiqtitughamin, hivayaqlugit munaqhitkut.

Naunaikhittiarumaguvit, uqaqvigilugit Canadian Food Inspection Agency hivayaglugin 1-800-442-2342 uvaluuniin takulugu qaritauyakkut www.inspection.gc.ca. Titiraqlutim niqinik utiqtitauyughanik uvani http://inspection.gc.ca/english/util/listserv/listsube.shtml.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqarvigijakhaq:

Danarae Sommerville
Tuhaqtipkainirmut Ajuittiaqhimajuq
Munaqhiliqiyitkut
867-975-5949
Dsommerville1@gov.nu.ca