Havaktingit

You are here

Nunavummiut Katitlutik Nunarjuami Ihumamitigut Inuuhiritiarnikkut Ublua

Aktuupa 10, 2019

Inungnun Tuhaqtitaujukhaq

Nunavummiut Katitlutik Nunarjuami Ihumamitigut Inuuhiritiarnikkut Ublua

Havagviat Munaqhiliqijitkut apirijait Nunavunmiut katiqatiginiatait inuit tamaini nunarjuami ilitaridjutikhanik Nunarjuami Ihumamitigut Inuuhiritiarnikkut Ublua Tattiarnaqhilirvia 10, ihumagilugit ukuat:

  • Inuuqatigiitsiarniq: PIttiarlugit aallat, ilaqatigiiklutik, munarittiarlugillu inuit.
  • Piliriqatigiinniq/Ikajuqtigiinniq: Havaqatigiingniq atauhirmik pinahuaqhuni.
  • Tunnganarniq: Pivallianiq nakuujunik inuuhirirniq iquhimaittumik, tunngahuktitauvluni qanurunaarnaittumiklu.

Ubluq tamaat ikajuqtigiikpaktugut imaalu hakugiikhijuummiqpalliavakhuta havaqatigiikkangapta. Tmapta havaktaktavut uvagut pijakhaptingnik ihuaqhaqhimmaakhugit hakugingnivut ihuaqhijuummirahuaqhugillu ihumakkut inuuhiringnaqtumik imaatut:

  • pittiarlutit inungnut aallanut puiguqtailutitlu amigaittut inuit ajuqhautiqaqtut takulimaitaptingnik;
  • naallaklutit inungmik uqarumakpat;
  • nutaanik ihumaliurahuarlutit uqarijainnik inukluguhukhimaittumik ihuiguhukhimaittumiklu ikajuruvit inungmik;
  • najugakhaliurlutit inungnik qanurunarnaittmik, pittiarlugillu, tuhaalugillu uqautigijainnik; imaalu,
  • akhuukhalugit ikajuqatigiikluhillu ajuqhaliraiguffi.

Havagviat Munaqhiliqijitkut akhuuhajait inuit tamaita ihumaliuquplugit hulivagiakhainnik nunamingnik inungnut inuuhiringnaqtumik ihumamikut ikajuutikhaniklu kinamutliqaak ajuqhaqtunut.

Ilivitluuniit kinamikluuniit ikajuqtikhailliuqtunut, hivajaqtaaqtutit uparlugilluuniit ihumaqattiarnirmut havakti imaaluuniit hivajarlugit nalliinnut ikajuqtit hivajautait:

Kamatsiaqtut Ikajuqtit Hivajautaat: 1-867-979-3333 Akiittumut: 1-800-265-3333
Nutaqqat Ikajuqtiit Hivajautaat: Hivayarlutitvayarlutit 1-800-668-6868 imaaluuniit titirarvigilugu tuguyumiakkut una CONNECT to 686868
Inuit Nigiurutikhaq inuuhirinikkut ikayuutikhaq hivayautaat: 1-855-242-3310

Ajuqharumik, hivajarlugit Pallihimatkut, hivjahadjavutit munaqhitkunutlu aanniarvingmutluuniit.

###

Tuhaqtidjutikhanut Uqarvikhaq:

Alison Griffin
Atan'ngujaq, Tuhaqtipkaijinni
Havagviat Munaqhiliqijitkut
867-975-5949
agriffin@gov.nu.ca