Havaktingit

You are here

Nutanguqtiqhimayuq: Ardent Mills atiit niqit unguvaqtiquyauyut aalakiit qanugitut muqpauyat uvalu muqpauyaqaqtut hunat

Iipu 13, 2017

Inungnun Aaniaqtailinikkut Tuhaqtitakhaq

Nutanguqtiqhimayuq: Ardent Mills atiit niqit unguvaqtiquyauyut aalakiit qanugitut muqpauyat uvalu muqpauyaqaqtut hunat

Qitiqqautiyuq 13, 2017 Iqaluit, NU

Niqit unguvaquyauyut qayagiyaunikkut tuhaqtitauyut hapkunanga Timinga Aaniaqtuliqiyikkut uvani Qiqaiyalirvia 28, 2017 nutaanguqtitauyuq uvalu amigaiqyumiblugit titiraqhimayut muqpauyat uvalu muqpauyaqaqtut hunat. Kanatamiutat Niqinik Ihivriuqtirvinganit (CFIA) niqinik qayangnairutikhangit ihivgiuqtut paqitiyut piqagungnaqhiyuq E. coli O121 halumailgumik.

Ardent Millskut utiquiliqtut aalakiinik qanugitunik muqpauyanik uvalu muqpauyaqaqtut hunat, ilauyut Robin Hood, Brodie, Creative Baker uvalu Golden Temple atiit. Tamatkiumayumik titiraqhimayunik hunanik, hunat naunaitkutait uvalu nakuutqiyaq tikitinagu ublua hapkua utiquyauyut hunat hamaniitut CFIAtkut qagitauyaliqiviani uvani: http://www.inspection.gc.ca/about-the-cfia/newsroom/food-recall-warnings... listing/2017-04-12/eng/1492038924857/1492038929165  

Utiquyauyut hunat titiraqhimayut ilauyut:

 • Brodie atiit inmi-puplaktiqtut kiik uvalu muqpauyat, uqumaitilaangit 1 kg. Havakniita naunaitkutait 6 291 548 piqaqtut nakuutqiaq tikitinagu ublua Ubluqtuhivia. 17, 2018. UPC 0 59000 01484 5.
 • Creative Baker muqpauyat, uqumaitilaanga 20 kg. Havakniita naunaitkutait 6 291 SK nakuutqiaq tikitinagu ublua Tattiaqnaqhilirvia. 17, 2017. UPC 6 28622 10142 6.
 • Creative Baker muqpauyat, uqumaitilaanga 10 kg. Havakniita naunaitkutait 6 292 SK nakuutqiaq tikitinagu ublua Qitiqqautiyuq. 18, 2017. UPC 6 28622 10131 0.
 • Golden Temple Sooji muqpauyaq, uqumaitilaanga 2 kg. Havakniita naunaitkutait 6 292 548 piqaqtut nakuutqiaq tikitinagu ublua Ubluqtuhivia. 18, 2018. UPC 0 59000 01552 1.
 • Robin Hood muqpauyaq, uqumaitilaanga 1 kg. Havakniita naunaitkutait 6 288 548 piqaqtut nakuutqiaq tikitinagu ublua Qitiqqautiyuq. 14, 2018. UPC 0 59000 01632 0.
 • Robin Hood muqpauyaq, uqumaitilaanga 1 kg. Havakniita naunaitkutait 6 289 548 piqaqtut nakuutqiaq tikitinagu ublua Qitiqqautiyuq. 15, 2018. UPC 0 59000 01632 0.
 • Robin Hood muqpauyaq, uqumaitilaanga 1 kg. Havakniita naunaitkutait 6 290 548 piqaqtut nakuutqiaq tikitinagu ublua Qitiqqautiyuq. 16, 2018. UPC 0 59000 01632 0.
 • Robin Hood muqpauyaq, uqumaitilaanga 1 kg, Havakniita naunaitkutait 6 291 548 nakuutqiaq tikitinagu ublua Qitiqqautiyuq 17, 2018. UPC 0 59000 01632 0.
 • Robin Hood muqpauyaq, uqumaitilaanga 10 kg. Havakniita naunaitkutait 6 288 548 piqaqtut nakuutqiaq tikitinagu ublua Qitiqqautiyuq. 14, 2018. UPC 0 59000 01652 8.
 • Robin Hood muqpauyaq, uqumaitilaanga 10 kg. Havakniita naunaitkutait 6 289 548 piqaqtut nakuutqiaq tikitinagu ublua Qitiqqautiyuq. 15, 2018. UPC 0 59000 01652 8.
 • Robin Hood muqpauyaq, uqumaitilaanga 10 kg. Havakniita naunaitkutait 6 292 548 piqaqtut

Unguvaquyauyun nikit igitughauyun utiqtiluginluniin niuvikvingnin.

Niqit halumaiqhimayut haffuminga E.colimik021 huungiqhimaitutut iniaqtut uvaluuniin mamaiqhimaitutut aanialaqutiginiaqtahi. Naunaitkutit ilauyut migianguqhutik, migiaqhutik, aqiaguqliuqhutik imainaqmik aulikmik itiktaqhutik. Annialaqikpiaguvit, ilanggit inuit qiiqivaktut nukiiqtittuq, aukliqtuq taqtu halummaktitauguqhanggukkat huqpaluiqatluunniit taqtuit Annialaqiqpiagumik, inuit huiqtaaqtut. Ihumaguvit aannialaqiyutin niqinit un’ngavkuyauyunik, munaqhitkut hivayadjavatit.

Naunairumagungni, uqaqvigilugit Canadian Food Inspection Agency talvunga 1-800-442-2342 uvaluuniin pulaaqlugu www.inspection.gc.ca. Sainiqhilutit niqikhanut utiqtiffaaquyauyunut talvani http://inspection.gc.ca/english/util/listserv/listsube.shtml.

##

Tuhaqtidjutikhanut Uqaqvikhaq:

Ron Wassink
Tuhagakhanut
Havaktiuyuq Timinga
Aaniaqtuliqiyikkut
Tuhaapkaiyi Munaqhiliqiyitkut
867-975-5710
rwassink@gov.nu.ca