You are here

Qalagjuarniq COVID-19 Hivajautaa umikvikhaa Ubluqtuhirvia 31, 2023

Januali 19, 2023

Kavamatkunnin Tuhaqtitaudjutikhaq
Qalagjuarniq COVID-19 Hivajautaa umikvikhaa Ubluqtuhirvia 31, 2023

Kavamatkut Nunavunmi Qalagjuarnirmun COVID-19 hivajautaa nutqarniaqtuq uvani Ubluqtuhivia 31, 2023.

Kinguani Ubluqtuhivia 31, 2023, apirhuutighaqaruvin qalagjuarnirmun COVID-19 mamihainirmunluuniin qalagjuarnirmin COVID-19, takulugu una Kavamatkut Nunavunmi qalagjuarnimun COVID-19 qaritaujaliqivia hivajaqlugiluuniin munahitkut ukualuuniin aanniaqtailinirmun havagvia.

Itqaumadjut, qalagjuarnirmun COVID-19 kapuutit piinarialgit avatiini Nunavut tamainun Nunavunmiunun avatqumajunun ukiut siksit tatqirhiutit. nutaanguqtiqhimalugit kapuqhiutitit. Hivajaqlugit munaqhitkut takujaujaarni. Kangiqhiatiarumaguvin kapuqhirnikkut, takulugu ukua Kavamatkut Nunavunmi Kapuqhirnikkut qaritaujaliqivia. 

###

Tuhaqtidjutikhanun Uqarvikhaq:

Victoria Morgan       
Tuhaqtipkainirmut Ajuittuq
Aanniaqtailinikkut Havagvia
867-975-5949
vmorgan2@gov.nu.ca