Havaktingit

You are here

Qanuginiitigut Inuuhiqattianikkut Titiraqtiat tukhiquiyuq maniktaqvikharnik tughiqtukhanik

Iitjirurvia 18, 2019

Inungnun Tuhaqtitauyukhaq

Qanuginiitigut Inuuhiqattianikkut Titiraqtiat tukhiquiyuq maniktaqvikharnik tughiqtukhanik

Munaqhiliaiyit Qanuginiitigut Inuuhiqattianikkut Titiraqtiat piliqtut manikngnik tukhiutinik inminiiqtailinikkut pinahuarutinun uumani 2019-2020 maniliqinikkut ukiungani.

Maniliungitun havagviit nunallaanilu kavamangit Nunavunmi atuqtauhimaaquyut tuniyaangat maniktaqvikharnik tukhiqtauyukhanrik talvani nunallaani-hivuliurutikharnik havaaqharnik ihumagiyauyunik talvuuna inminiiqtailinikkut, mamitirutikharnik mamitiqtukhauliktun.

Hulillukaarutikhangit pigiaqaqtun talvuuna maniktaqvikharnik ilauyut, kihimi kiklikhaqangitun tapkuninga:

  • hanaqidjutikhat upalungaiyainikkut;
  • ihivriudjutikharnik aulayut talvuuna inuuhirinikkut atuqtakharnik;
  • nunallaani ilihaidjutikhait;
  • inuuhiringnikkut ihumalungnaitumik ilihautikhait;
  • akituyunik ihumaliurniq;
  • ikikliyumirutikharnik inuuhiringitunik qanugiliungniaqhimayunik;
  • ikayuqvikhat qagitauyakkut; unalu
  • allanik ihuaqhaqtauhimayunik inminiiqtailinikkut inuuhirinikkut hanaqidjutikharnik.

Atauhiq uuktuutikhaq amigaitunik hanaqidjutikharnik atuqtauquyauyut naunairnaiqtun talvuuna nunallaani piumayainik. Piqangitun nutqarvikharnik uuktuutikharnik, tuniyauyukhat pigiaqaqtun talvuuna 2019mi-2020mun maniliqinikkut ukiungani.

Kangiqhitiagumaguvin qanuq uuktugiangni qagitauyakuutitilutit inuusivutanninaqtuq@gov.nu.ca. Tamapta havakta munaridjutikkut inminiiqtailinikkut. Inuusivut Anninaqtuq, Katitirutikharnik Inuuhirinikkut!

###

Tuhagaqtidjutikhanut Uqaqvikhaq:

Sara Arsenault
Tuhaqtipkainirmut Ayuittiaqhimayuq
Aanniaqtailinirmut Havagvik
867-975-5949
sarsenault@gov.nu.ca