Havaktingit

You are here

Qilamik Takuuyauyumayumayunut umikniaqtuq uvani Qiqaiyaqluaqvia 18, 2017

mii 18, 2017

Inungnun Tuhaqtitauyughaq

Qilamik Takuuyauyumayumayunut umikniaqtuq uvani Qiqaiyaqluaqvia 18, 2017

Pidjutigiblugu ilihimayaungituni qanugidjutit, Qilamik Takuuyauyumayumayunut Munahiqaqvik uvani Qikiqtani Aaniaqvikmi umikhimaniaqtuq uvani Hitammiut, Qiqaiyaqluaqvia 18, 2017, angmaffaaqluni Tallimiutmi, Qiqaiyaqluaqvia 19, 2017.

Titirqiqivik angmaumaniaqtuq apighuutighatigut. Aaniaqtut kitut munagiyauyughat qialmik atiliuqtughat uvani Upinngaqtaunikkut Igluaq uvaluuniin hivayaqlugu 975-8600.

###

Tuhaqtidjutikhanut Uqaqvikhaq:

Ron Wassink
Tuhaqtitinikkut Ayuittiaqtuq
Timinga Aaniaqtuliqiyikkut
867-975-5710
rwassink@gov.nu.ca