Havaktingit

You are here

Talojoami munaqhitkut kivgaqtuutait aularutiniaqtut nutaami munaqhitkuni

Saptaipa 16, 2022

Inungnut Tuhaqtitaujuqhaq
Talojoami munaqhitkut kivgaqtuutait aularutiniaqtut nutaami munaqhitkuni

Havagvia Aanniaqtailinirmun tuhaqtitumajait inuit Talojoami kivgaqtuutit aularutiniaqtut nutaami Talojoami Munaqhitkuni uvani Apitilirvia 19, 2022. Munaqhitkut kivgaqtuutait ikiklijuumiqhimajut qilamiurutainarnun kivgaqtuutinun uvani Niqiliqivik18, 2022 urhuqjuaq kuvipkaqtitaungman.

Havagviat Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut (CGS) iniqtaat halumaqtiqtatik ingnirviqarnirmi, unguvaqtiqhugit halumaiqhimajut isasiisit natianin tadja isasiilsiliqtuliqtaat natia. Ilanga halumaiqhimajuq nunaa aulangituq hulaqutigilimaitaat ikiap qanurinia auladjutinunluuniin munaqhitkuni.

Ikianga qanurinia uuktuqtauniaqtuq ihivriuqhiqlunilu, hapkunanga CGSkunin avatiliqijiillu qaujihaijit Tetra Tech Canada Inc., igluqpak qajangnaiqtuq havaktinun munaqhiliaqtununlu.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqarvigijakhat:

Danarae Sommerville
Tuhaqtipkainirmut Ajuittiaqhimajuq
Aanniaqtailinirmut Havagvia
867-975-5712
dsommerville1@gov.nu.ca