Havaktingit

You are here

Tigiganiaq Igloolikmi ihivgiuqtauyuq naunaiqtauyuq nakimayuq

mii 26, 2017

Inungnun Aaniaqtailinikkut Tuhaqtitakhaq

Tigiganiaq Igloolikmi ihivgiuqtauyuq naunaiqtauyuq nakimayuq

Havagviat Aanniaqtailinikkut ilitturipkagumayait Igloolikmi inungnun tigiganiaq uuktuqtauyuq nakimayuuniqtuq. Tigiganiaq piyauyuq uvani nunalaami uvani Aippiut, Qiqaiyaqluaqvia 23, 2017.

Qinmiit, Tigiganiatlu nakimadjutaita pitaaqtait inungnut. Kiitiguvin uvaluuniin qituktauguvin, uvaluuniin qahakhimagungni tigiganiaq, munaqhiliadjavutin uvalu uniutilugit qilamik. Munaqhidjutaa aulagutiyughaq qilamik.

Takuguvin tiriranniamik amaguqmikluuniin nunalaamu, uvaluuniin qinmit qahaktauhimakpat tigiganiaq amaguqminluuniin, hivayaqlugit hurradjanut munaqtiuyut qilamik uvani 867-222-0386 uvaluuniin aviktuqvingniitun munarhiliqivingmi havakvia uvani 867-645-6660.

###

Tuhaqtitiyuq Hivayaqlugu:

Ron Wassink
Tuhaqtitinikkut Ayuittiaqtuq
Timinga Aaniaqtuliqiyikkut
(867) 975-5710
rwassink@gov.nu.ca