You are here

Tiriganniaq upaqihimajuq qinminik Kangiqlinirmi

Saptaipa 26, 2022

Kavamatkunnin Aanniaqtailinikkut Tuhaqtitaujukhaq

Tiriganniaq upaqihimajuq qinminik Kangiqlinirmi

Munaqhiliqijitkut uqaudjijun nunallaamiutanun Kangiqlinirmi tiriganniamik upaqihimajumun malrungnik qinminik talvani Apitilirvia 23. Tiriganniaq aullaqtitaujuq naunaijaqtaujaami nakimajaakhaanun taaffumunga pidjutigijaanun. Qinmik avaliiqhimavlugin munaqtauliqtun naunairiangani nakimajaakhainun

Pidjutigiblugit qajangnautit nakimanirmun, tuhaqtitumajavun inuit qiniqhimalutik tirigannianik nunangni.

Kiijauguvin qittukhiruvilluunniit tiriganniamit qinmirmilluuniin, munarhiliqiviaklutit unnirlugu pidjutigijat qilamiurutigilugu. Mamihaidjutit aularutiyughat qilamik kinguani aktungnirmun, nakimadjutait hivuuranarmata.

Qinmiit ipiktauhimainnaqtut hilami munarijaujukhat aadlanguriaqhainnik idjuhiit ilitturinahuaqlugitlu nakimariaqhainnik.

Naunaijautit nakimanirmun taapkuangujut ihuittutut pidjuliqtutun itlutik, ulruaqhijut, qapuinnangguqhutik qanirmi, tupiliqtut nivjaaliqhutikluunniit ihuittumik. Huradjat takunaqhitijut hapkuninga naunaijautinik qanittailijaqhat unniudjjaujuqhatlu Avikturviup Avatiliqinirmun Aanniaqtailinirmun Havagvia Anguhiqiijimulluunniit.

Takuguvin tiriganniamik amarungmikluuniin pihuktumik nunallaami, uqarvigilugu An’nguhiqijit uvani 867-645-8084.

###

Tuhaqtidjutikhanun Uqarvikhaq:

Chris Puglia
Atan’ngujaq Tuhaqtipkaijini
Munaqhiliqijitkut
867-975-5949
cpuglia@gov.nu.ca