You are here

Tiriranniat qinmirlu ihivriuqtaujun naqimajumik Mittimatalingmi

mii 29, 2023

Kavamatkunnin Aanniaqtailinikkut Tuhaqtitaujukhat
Tiriranniat qinmirlu ihivriuqtaujun naqimajumik Mittimatalingmi

Munarhiliqijitkut ilitugipkaktitiumayut inungnun talvani Mittimatalingmi taimaa malruk titiriranniak qinmirlu iliturijaujut nakimajumik.

Pidjutigiblugit qajangnautit nakimanirmun, Munaqhiliqijitkut tuhaqtitumajait inuit qiniqhimalutik tirigannianik nunangni.

Kiiyauhimaguvin qituktaulutinluuniin titiriganiamin qinmirminluuniin, munaqhiliaqlutit uniqluutigilugu qilamik. Mamihaidjutiqhatigut aullarutijuqhat qilamik kinguani aktungnirmin, nakimadjutimit aaniagutaita huigutittaangmata munarijaungitpata.

Pamirhimajun huraat ipirhimaraanginnaqpaktun hilami amirijaujukhat aallanguqtirniinnik qanurinninginni naunaitkunilu nakimanirnik.

Naunaijautit nakimanirmin taapkuan’ngujut ihuittutut pidjuliqtutun itlutik, ulruaqhijut, qapuinnangguqhutik qanirmi, tupiliqtut nivjaaliqhutikluunniit ihuittumik. Hugadjat huradjat aanniarutiqaqtut nakimanikkut takunaqtut uvalu upautiblutik inungnun iqhihimaitumik. Huradjat takunaqhitijut hapkuninga naunaijautinik qanittailijaqhat unniudjjaujuqhatlu Avikturviup Avatiliqinirmun Aanniaqtailinirmun Havaktimun Anguhiqijimulluunniit.

Takuguvin tiriganniamik amarungmikluuniin pihuktumik nunallaami, uqarvigilugu An’nguhiqiji talvunga 867-899-8819. Qinmit hivayaqhimaguvit tiriganniamik amarukmikluunniit, hivayaqlugit nunangni Avikturnianni Avatimut Aanniarnaittuliqinirmut Havakti uvani 867-975-4815.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqarvigijakhaq:

Danarae Sommerville
Atan’nguyaukaffuktitauhimayuq Tuhaqtipkaiyini
Munaqhiliqiiyitkut
867-975-5949
dsommerville1@gov.nu.ca