Havaktingit

You are here

Unguvaqtitquyauyut ukuat Nature's Path atiriyaa Coconut & Cashew Butter Crunchy Granola

Immaktirvia 16, 2017

Aanniaqtailinikkut Unniutjuti

Unguvaqtitquyauyut ukuat Nature's Path atiriyaa Coconut & Cashew Butter Crunchy Granola

Aanniaqtailinikkut Havakvik qayagitquliqtut unguvaqtiquplugit ukuat Nature’s Path atiriyaa Coconut & Cashew Butter Crunchy Granola piqarungnarhingmata Listeria monocytogenes.

Tamaita unguvaquyauhimayut niqit igitauyukhat, utiqtillugilluunniit niuviqtauvhimavikmun.

Ihumaguvit aannialiqiyutit nirinirmit utiquyauhimayumin niqimin, munarhiliaqtukhauyutit aanniarvikmunluunniit.

Niqit nakuungiqtauhimayut Listeria monocytogenes-nin tautungnarhitjutiqangittut mamairhimaittulluunniit kihimi huli aannialaqipkaqtaaqtaatit.  Naunaitkutit ilaqaqtut miriarninrnik, mirian’ngunirnik, kitjaknirnik, nikitit ulurianarhilutik, niaquqliuqyuaqpiarniq qunguhininlu qirattaqhimaluni.  Hingaiyat, Inirnikhat inuillu hakukluktun qayangnarhilluaqtaaqtut.

Aallanik ilitturipkaitjutikhanik, uqaqatigilugu Canadian Food Inspection Agency uvani 1-800-442-2342 takuluguluunniit  http://inspection.gc.ca/about-the-cfia/newsroom/food-recall-warnings/eng/1299076382077/1299076493846.

Atiliuqlutit piyumaguvit niqini unguvaquyauhimanikkut unniutjutinik uvani  http://inspection.gc.ca/english/util/listserv/listsube.shtml.

 

###


Tuhaumapkainikkut Uqaqatigivikhaq:

Ron Wassink  
Tuhaumapkainikkut Ayuittuq
Aanniaqtailinikkut Havakvik
867-975-5710
rwassink@gov.nu.ca