Havaktingit

LogoHome

You are here

Government of Nunavut News Room

Iipu 16, 2021
Amigaittut aallanguqtutkingulirni 24ni ikarniinni imaalu tuhaavalliajugutlu amigaittunik aallatqiiktuniklu uqaruhuutaujunik imaalu itquumangittunik inungnun tuhaumapkaitjutikkut uqakaffuktutlu qujanginnaq.
Iipu 16, 2021
Ublaakkut. Ublumi, unniudjiliqtugut 12 nutaat aannialiqtut COVID-19 qalagjuarnirmik Iqalungni. Aanniaqtut 12nguqtut aannialiqtut qalagjuarnirmun Nunavunmi, tamaita Iqalungni.
Iipu 16, 2021
Ublaakkut. Ublumi, unniudjiliqtugut 12 nutaat aannialiqtut COVID-19 qalagjuarnirmik Iqalungni. Aanniaqtut 12nguqtut aannialiqtut qalagjuarnirmun Nunavunmi, tamaita Iqalungni.
Maassi 26, 2021
Ublaakkut. Siksini ublutni naattu, piqangittuq aanniaqtunik COVID-19 qalagjuarnirmik Nunavunmi nunallaani. Quvianaraaluk, Arviat!
Maassi 19, 2021
Ublaakkut. Talimanguqtut ublut atauyut, aanniaqtuqangituq qalagyuarnirmik COVID-19. Malrungnik aulayungnik aanniarutiqaqtuq Arviani.
Januali 28, 2021
Aanniaqtailinikkut Havagvia pipkailiqtuq pirrirhitquinirmik imarmik Haamlangani Kangiqliniup.
Januali 25, 2021
Ublaakkut. Qanariffaaqtugut niriuktaptigut, tamaptaili ilihimayugut, hiamitirtuqalirmiuq Arviani
Januali 25, 2021
Havagviit Arviani umikhimaniaqtut inuillu piyariaqaqtut hivayaqlugu havagvik aturlugu napaa ataani:
Januali 25, 2021
Kavamatkut Nunavunmi (GN) havagviit Arviani umikhimaniaqtun inungnun talvanga Ubluqtuhivia 25, 2021.
Januali 25, 2021
Ublaakkut. Qanariffaaqtugut niriuktaptigut, tamaptaili ilihimayugut, hiamitirtuqalirmiuq Arviani.