Havaktingit
LogoHome

You are here

Government of Nunavut News Room

Iitjirurvia 18, 2019
Munaqhiliaiyit Qanuginiitigut Inuuhiqattianikkut Titiraqtiat piliqtut manikngnik tukhiutinik inminiiqtailinikkut pinahuarutinun uumani 2019-2020 maniliqinikkut ukiungani.
Iitjirurvia 18, 2019
Munaqhiliqiiyitkut puiguqunggitait Pangnirtuungmiut amigaittut nanuit piqaqpaktut qupilrunnuanik taivaktait trichinella mik, aannialaqingnaqtut inungnut.
Iitjirurvia 15, 2019
Havagviat Aanniaqtailinikkut uqautiyut nunaqaqtunik Sanikiluaqmi taima trichinosis aanniarutiqaliqtuq nunalaami talvani.
Iitjirurvia 13, 2019
Hivuliqti Joe Savikataaq ublumi tuhaqtittijuq uuminnga uqautimik:
Iitjirurvia 12, 2019
Ukiumi tamaat Nunavunmi iliharviit pipkaqtihimavaktaa Kukukuulaqturuiqnikkut Akittaquti ikayurhugit ilihaqtut ayuirianginni pidjutinikkut nakuuyunik nigiyakhanik niuqqatakhaniklu.
Iitjirurvia 11, 2019
Inungnut ikayuuhiarutikhaqpakkuvit imaaluuniit Inirnikhanun Ilataarutikkut Ikayuutikharavit, titiraqhat 2018 T5007 naunaitkutangit titirarvikkut tuyuqtauniaqtuq Iidjirurvia 11mi, 2019.
Iitjirurvia 11, 2019
Ikayuuhiayukkuvit, iniktiqtakhatit inkamtaaksiutitit piyaangni ikayuutigiyauyunik ilingnut, taapkuatut Kanatami Nutarap Paaplalautikhainnik (CCB qablunaatun naunaittuq),
Iitjirurvia 11, 2019
Havakviat Aanniaqtailiqiyitkut tuhaqtitiyumayut inungnun Kinngaini una nunallaamun tamaanun tibiikkut (TB) tibiiqtailinikkut ihivriuqhiniaqtut angmaqlutik Hivlullingmi, Iiidjirurvia 12, 2019.
Iitjirurvia 08, 2019
Nunavut quviahuutigiyait Nuliarnikkut Hingaiyangnirmullu Aaniaqtailiniqmut Ilituqhainiq Havainiq uvani Idjirurvua 11-15
Iitjirurvia 05, 2019
Niruangmata uvnai Iidjirurvia 4, Sanikiluami inuit niruaqtut aulahimaaqlugu tadjami auladjut taangaliqinikkut maligaq.