Havaktingit

LogoHome

You are here

Government of Nunavut News Room

Niqiliqivik 28, 2020
Aanniaqtailinikkut Havagviat tuhaqtitiyumayut inungnun Hamlangani Tikiyaryuami purriquiniq imarmik iniqtuq.
Niqiliqivik 28, 2020
Niuvaaniq hiutingnun highiiyautinun ikumatinik tuhaqtidjutini Kivallirmi aviktungniani tuhaqtitiyumayut qayangnautinik hapkunanga Havagvia Aanniaqtailiqiyiinin. Hiutingnun ikumatinun highiiyautit hivuuranaqtut tunihingitut inuuhirmun ikayuutinik.
Niqiliqivik 28, 2020
Munaqhiliqiyitkut qayagitquyiyut niqinik uttiqtitquyauyut tuyuutauyuq Canadian Food Inspection Agency (CFIA) nakuuhuiqhimayut Salmonella-qarmata tahapkuat niqiliuqhimayut:
Niqiliqivik 26, 2020
Ottawami Inungnut Aanniaqtailinikkut tuhaqtitijut Nunavut Kavamatkunut (GN) tamna avalingarvikhat itiqtirvianni havaktiinut ilaujuq talvani Residence Inn uvani Walkley Road in Ottawa, atauhiq uvani Nunavunmi avalingarvikhat itiqtirviinni, ihivriuqhidjutait
Niqiliqivik 25, 2020
Nunavunmi nunallaani, tahapkualluat Qitirmiuni, takuvaktut amigaigyuumiyut aanniarutiniktut imaittumik Gonorrhea.
Niqiliqivik 18, 2020
Nunavummiut uqaudjauhimajut niqikhaliurniarumik niuvrutikhamingnik iglumingnit, imaaluuniit niuvvirumik niqikhaliuqtauhimayunik iglumingni piliuqhimayunik nanminiqaqtunit, qayangnaittunik atuqpaktukhat,
Niqiliqivik 11, 2020
Munaqhiliqiyitkut qayagitquyiyut niqinik uttiqtitquyauyut tuyuutauyuq Canadian Food Inspection Agency (CFIA) nakuuhuiqhimayut Salmonella-qarmata tahapkuat niqiliuqhimayut:
Niqiliqivik 10, 2020
Aanniaqtailinikkut Havagvia Ihumakkut Aanniaqtailinikkut Ipirailairnikkullu Havagvia piliqtuq maniliqtuutikhanik tukhirutinik hunanik aturutaitigun piniarhimadjutikhanik uvunga 2020-2021 maniliqinikkut ukiumun.
Niqiliqivik 06, 2020
Nunavutim Ministanga Aanniaqtailinirmun George Hickes hivuvaariaqtitivut avikturnianni inungnut aannialiqtailirinirmik amigaqhuutimik uvunga August 20, 2020.
Niqiliqivik 04, 2020
Aanniaqtailinikkut Havagvik uqautiliqtait hingaihimajun Kivallirmi aallanguqtirutinik ukununga irninikkut havagutini Kangiqlinirmi,