Havaktingit
LogoHome

You are here

Government of Nunavut News Room

mii 30, 2019
Ilinniaqtuliqijikkut Havagvia ublumi tunijun Choosing Our Path Forward (Pinikkut Apqutikhaptiknik Hivumun), una unniudjuti naunaijaqtait 2018-2019 Ilinniarnikkut Maligaq unalu Inuit Uqauhinginnun Tammaqtailinirmut Maligaq nunallaani qaujiharutinik.
Maassi 20, 2019
Havakviuyut ukpiruhuktut iniqnirit atuqniqatiaqtumik ilaujutiqaqtut ayuqiqtuiyiuvlutik ayugijutiqaqhutiklu Nunavumi ilihaqniqmi.
Januali 28, 2019
Iidjirurvia 27-mi, atimalutit aupayaavyaktumik! Hapkua piksasuuliukhimayut ilitaridjutauyut #BeSomeonesHero,
Januali 25, 2019
Ubluqtuhirvia 27 Kanadian Ilariiktuni Tairuanirmun Titirangnirmunlu Ublua 20th nalliutivia!
Januali 22, 2019
Iliniaqtuliqiyit qinihiayut ilihaihimaaqtukhamik Puqtuniinun 11, 12 uvlau ilihaqyuumiyunun ilihaqtunun uuktuutikhaq haffumunga $2,800 mangingmik hapkunuuna Kavamatkut Kanatami pinahuagutinun .
Nuvaipa 14, 2018
Kavamatkut Nunavunmi Iliniaqtuliqiyit katimadjutiqangniaqtut pingahuuyuq aviktuqhimayuni Ilinniarvimmi Inuusilirijiit (II) Katimaqyuagutit hamanga Hikutirvia 13min hamunga 16mun, 2018.
Nuvaipa 09, 2018
Nan'ngariyauyuq David Joanasie, Ministauyuq Ilinniaqtuliqiyitkunni, tuhaqtitiyuq uminga uqaqtakhainik:
Nuvaipa 06, 2018
Nunavut Kavamatkunni Ilinniaqtuliqijikkut Havagvia pipkailiqtuq hivulliqpaamik Nunavunmi Ilihaqtunun Ikajuqtiit Ilihaijiin Katimanirjuarniqmi talvannga November 6min 8mun, 2018.
Aktuupa 11, 2018
Nunavut Kavamangit Havagviangit Ilinniaqtuliqiyitkut, iligiiqatigiplugit Kanaitian Red Crosskut, aulatitivakhimayut Hakugiktumik Ihuarutikharnik Inulramiit katimayuarutaani Kangiqlinirmi Tattiarnaqtuq 11mi 12milu, 2018mi.
Saptaipa 18, 2018
Uplumi naunautqutaujuq qulinik nalliutigijaa uumani Iliharnikkut Maligaqmik uumanilu Inuit Uqauhinginnun Tammaqtailinirmut Maligarmilu.