Havaktingit
LogoHome

You are here

Government of Nunavut News Room

Aktuupa 25, 2018
Pivalliayuliqiyitkut Ingilrayuliqiyitkullu aituivakhimayuq $7,500 tausin tallamik tingmiliqiyumayunik ilihairutikharnik maningnik ikayuutikharnik ukununga:
Aktuupa 17, 2018
Tattiarnaqhilirviani, Unikkaarvik Pulaarvik qunngiaqtitiniaqtut piksasuuliuqhimayunik ukiuqtaqtumi unipkaakhimayunik ilitquhianiklu.
Saptaipa 12, 2018
Nunavut Kavamangit (GN) angmaqtigivakhimayaat nuutaanguyuq tingmiliqivikhaq Taloyoakmi ublumi
Niqiliqivik 14, 2018
Iniqtiuta aipparurangat pingahuni ubluni Auladjutikhani Ujaraghiurnikkullu Ministait Katimaniq (EMMC), katimapkaiyut Nunavunmiut, Kanadap auladjutikhani ujaraghiurnikkullu Ministait angiqatigiiktut atauhirmik tikinnahuaqtakhamik amigaigyuumitjutikhanik
Niqiliqivik 14, 2018
Unikkaarvik Pulaaqtinut Takuyaqturvikhat tunihiyut amigaittunik qun'ngiaqtauyukhanik Nunavuntigut Nunavummiut. Qaitjavuhi igluqpaanut 220 Iqalungni Hitammaiunmi Niqiliqivik ubluqhiut 7:30-nguraikpat. Upautigikhat akiittuq, tamuaqhaqarniaqturlu popcorn-mik
Julai 10, 2018
Les bateaux de croisière arrivent au Nunavut!
Immaktirvia 16, 2018
Kangiqliniq, Nunavut (Imaruqtirvia 16, 2018) – Kivalliq Avikturniani Pulaarvikhat angmaqtiqtauyuq Kangiqlinirmi, Nunavut.
Immaktirvia 04, 2018
Ayiuqhagumavit uyaqanik qiniqhiayaangat ironnik guulnikluuniit, ilitagiyaangat allatqiinguyut uyaqanik hunaqaqtuniklu uyaqat, piyaangatlu uyaraqhiuqtun ayuittiarutikharnik atuqtakharniklu?
Iipu 13, 2018
Tamna Nunavut Kavamangit (GN) uqautauvakhimayuq qanganuaq taima tuniyakharnik talvuna Nunaqyuanun Tamaat Himiqtauhimaartunik Havagvingnun Maniktaqvikharnik (NTCF) maniktaqvikharnik
Iipu 13, 2018
Tamna Nunavut Kavamangit (GN) uqautauvakhimayuq qanganuaq taima tuniyakharnik talvuna Nunaqyuanun Tamaat